5-stubborn-body-myths-debunked-8-hours-sleep
اکثر افراد فکر می کنند با هشت ساعت خوابیدن به طور استاندارد استراحت کرده اند در صورتی که این میزان خواب برای افراد بزرگسال زیاد است و  حتی 6 ساعت خواب نیز برای آنان کفایت می کند و کافیست و برای سلامت آنان مفید است

شما چند ساعت در شبانه روز می خوابید؟ بیشتر از 6 ساعت یا کمتر؟ فکر می کنید خواب بیشتر در طول روز یعنی انرژی بیشتر و حال بهتر؟علی رغم اینکه بسیاری از بر این باور هستیم یک انسان بالغ به هشت ساعت خواب در شبانه روز احتیاج دارند، 6 الی 7 ساعت استراحت برای یک فرد بزرگسال کفایت می کند.
بخشی از این باور ما به تبلیغات مستمری مربوط می شود که از رسانه های مختلف به گوش ما می رسند، تبلیغاتی که استفاده از قرص های خواب آور بخش مهمی از آنها را تشکیل می دهند.

اما روی دیگر سکه خواب های طولانی مدت نه سلامت جسم و روح بلکه آسیب جسمی و بیماری است. در یکی از آخرین مطالعات انجام شده، این موضوع به اثبات رسید که اجداد ما خوابی به مراتب کمتر از نوادگان خود داشته اند و همین مسأله در سلامت جسمانی آنها نقش غیر قابل انکاری داشته است. از همین رو، افرادی که حداکثر تا 7 ساعت شب ها می خوابند غالباً تناسب اندام بیشتری دارند و کمتر به بیماری های قلبی دچار می شوند.

از طرف دیگر، در دنیای مدرن بیشتر افراد در محیطی با دمای ثابت می خوابند؛ مسأله ای که به شکل غیر مستقیم بر میزان خواب اثر می گذارد و زود برخواستن را دشوار می کند. شرایطی که جدا شدن از تخت را بیش از پیش برای ما سخت می کند. بنابراین، اگر گمان می کنید 6 ساعت خواب نمی تواند نیاز بدن شما را بر طرف کند کاملاً در اشتباه هستید؛ واقعیت این است که خواب های طولانی مدت شما را به تدریج و پله پله به سمت مشکلات جسمانی مختلف می برد.

منبع دیلی میل