ماهانه حداقل 180 هزار تومان هزینه داروی آلزایمری ها
مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران، تامین هزینه داروهای بیماران آلزایمری را، مهم ترین مشکل پیش روی خانواده های این بیماران عنوان کرد.
دکتر معصومه صالحی در گفتگو با مهر، از مصرف چهار نوع قرص و کپسول برای کنترل بیماری آلزایمر خبر داد و افزود: بیماران آلزایمری در ایران، از این چهار نوع قرص و کپسول استفاده می کنند که متاسفانه بسیار گران است و امکان تهیه آن برای همه بیماران مبتلا و خانواده های آنان وجود ندارد.

به گفته مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران، حداقل پرداختی یک بیمار برای تهیه دارو با توجه به نوع قرص و کپسولی که مصرف می کند، هر ماه 180 هزار تومان است.

صالحی با اشاره به اینکه از چهار نوع قرص و کپسول مصرفی بیماران آلزایمری، فقط یک قلم آن تحت پوشش بیمه است، اظهار داشت: دولت هیچ بودجه ای برای کنترل بیماری این قبیل بیماران اختصاص نمی دهد و از همین رو، نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی وارد مقوله مراقبت و نگهداری از بیماران آلزایمری شود.

وی همچنین از عدم تخصیص بودجه ای که برای تامین بخشی از هزینه های کنترل و درمان بیماری آلزایمر، در بودجه 86 گنجانده شده است، گلایه کرد و افزود: وزارت بهداشت گفته که می خواهد این بودجه را بین بیمارستانهای خود توزیع کند تا صرف درمان رایگان بیماران آلزایمری شود که به این بیمارستانها مراجعه می کنند.

مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران، این روش تخصیص بودجه را غیر منطقی و در ناکارآمد خواند.