-27421آیا می دانستید افراد متاهل نسبت به افرادی که جدا زندگی می کنند و تنها هستند شانس زنده ماندن بیشتری پس از سکته قلبی دارند و میزان مرگ و میر افراد مطلقه نسبت به افراد متاهل بسیار بیشتر است!

– شاید غریب باشد؛ اما این روزها هیچ کس از شنیدن خبر سکته و بیماری های قلبی متعجب نمی شود. اگر به اطرافیانمان نگاه کنیم بدون شک چند نفری را پیدا می کنیم که به مشکلات قلبی دچار هستند یا تحت عمل قرار گرفته اند.، افرادی که گاهی تا مدت ها درگیر تبعات همین جراحی های سنگین هستند. به نظر شما چگونه می توان خطرات و عوارض پس از عمل قبلب را کاهش داد؟

درست است که دریافت خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی، رسیدگی به موقع و استفاده از داروهای استاندارد در بهبود فردی که مشکل قلبی دارد نقش مهمی ایفا می کند؛ ولی فراتر از همه این موارد آنچه مهم است شرایط زندگی شخصی بیمار و اطرافیانش هستند. به همین دلیل، دانشمندان می گویند: افراد متأهل پس از جراحی قلب روند بهبود سریع تری را پی می گیرند و احتمال بازگشت بیماری در آنها کمتر از سایرین است.

این در حالی است که افراد مطلقه، آنهایی که از همسرشان جدا زندگی می کنند، بیوه ها و کسانی که تنها هستند پس از جراحی قلب دچار مشکلات متعددی می شوند. احتمال فوت، گسترش بیماری و تغییر مشکل به یک ناتوانی دیگر پس از جراحی در این دسته افراد بیشتر از آنهایی است که از وجود یک همراه خوب بهره می برند.

بنا بر یک تحقیق ژاپنی، خطر مرگ در مردانی که به بیماری قلبی دچار هستند و ازدواج هم نکرده اند سه برابر بیش از دیگران است؛ احتمال عدم نتیجه بخشی درمان در این افراد 40 درصد بیشتر از سایرین است.بر همین اساس، وابستگی و ناتوانی افرادی که مجرد هستند پس از جراحی قلب بیشتر است و برای انجام کارهایی مثل: راه رفتن، لباس پوسیدن و غذا خوردن دچار مشکل می شوند.در طرف مقابل، احتمال مرگ یا بازگشت بیماری قلبی در مردان متأهل 46 درصد کمتر ازمجردهاست.

بنابراین، هر چند نمی توان از نقش غیر قابل انکار خدمات درمانی در بهبود بیماران قلبی چشم پوشی کرد؛ اما حمایت اجتماعی و عاطفی که بیمار متأهل از همسرش می گیرد بیش از آنچه ما تصور می کنیم در بهبود و بازیابی پس از عمل تأثیر دارد. در واقع، فرد متأهل به پشتوانه یک همراه خوب و همیشگی قدرت بیشتری برای عبور از این مرحله دشوار پیدا می کند.

منبع medicalnewstoday