images
چه عکس العملی در مواجه با دعوای کودکان باید داشته باشیم  و چگونه باید رفتار کنیم و نقش قاضی را بازی کنیم چگونه می توانیم در این زمینه بهترین تصمیم را بگیریم و مهمترین نکته تربیتی در این زمینه چیست

ناهید ازغندی روانشناس کودک،  اظهار کرد: کودکان در دعوا با همسالان خود دو دسته‌اند؛ گروهی از آنان حالت تهاجمی داشته و طرف مقابل را کتک می‌زنند و گروهی دیگر که باعث نگرانی والدین بوده، مظلوم واقع و کتک می‌خورند.
وی در ادامه افزود: در هر دو دسته والدین سعی در اصلاح رفتار فرزند خود را داشته و باید به کودک آموزش دهند تا چطور با راه حل‌های مسالمت‌آمیز از خود دفاع و یا خشم خود را کنترل کنند.
ازغندی تأکید کرد: کودک باید بیاموزد هنگامی که دوستش قصد کتک زدن او را دارد، به خانه مراجعه و رفتار وی را نادیده گرفته، زیرا واکنش به رفتار کودک مهاجم باعث تشویق و ترویج عمل نامناسب کتک زدن می‌شود.
این روانشناس در خصوص رفتارهای کودک مظلوم ادامه داد: قطع رابطه با کودک مهاجم که باعث از دست دادن هم‌بازی‌اش بوده، توجه به بیشتر به کودک کتک خورده، در جریان قرار دادن والدین کودک مهاجم و در صورت عدم پاسخ از رفتارهای مسالمت آمیز کودک باید از خود دفاع کرده و مقابله به مثل کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سرگرم کردن کودک مهاجم به فعالیت‌هایی که از زور بازو و ایجاد خشونت کمتر استفاده شود، محروم کردن وی از خوراکی‌ها و علایقش برای تنبیه، آموختن عذرخواهی همراه با تغییر رفتار و عدم تماشای برنامه‌هایی که باعث تقویت روحیه تهاجمی می‌شود، از اقداماتی است که باید در مقابل کودک مهاجم صورت گیرد.yjc