chicken4

آیا وجود خون مردگی در گوشت مرغ نگران کننده است و با مواجهه با آن چه باید کرد آیا علامت و هشداری در مورد بیماربودن مرغ است ؟و باید قسمتی که خون مردگی دارد را دور بیندازیم؟

معاون سازمان دامپزشکی گفت: اغلب خون مردگی ها در گوشت مرغ ناشی از ضربات وارد شده در مسیر مرغداری تا کشتارگاه است و مشکلی ندارند اما اگر خون مردگی در امعاء و احشاء درونی و به صورت منتشر باشد، ناشی از بیماری است.
مسعود هاشم زاده اظهار کرد: نظارت های انجام شده بر روند تولید گوشت مرغ از سالن های پرورشی تا کشتارگاه و بازار مصرف به گونه ای انجام می شود که احتمال وجود بیماری در گوشت مرغ که به کشتارگاه و بازار مصرف وارد می شود، بسیار ضعیف است.
وی افزود: عمدتا خون مردگی های ایجاد شده در گوشت مرغ که مردم آن را مشاهده می کنند به دلیل ضربات وارده به مرغ در فرآیند تولید آن از سالن های پرورشی تا کشتارگاه و بازار مصرف است، چرا که کارگران به هنگام جمع آوری گوشت مرغ رعایت نمی کنند و با عجله در جمع آوری مرغ باعث ایجاد خون مردگی در لاشه گوشت مرغ می شوند.
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی ادامه داد: این خون مردگی مشکلی ندارد و مردم می توانند با خیال آسوده گوشت مرغ را در این شرایط مصرف کنند و با شست وشوی دقیق گوشت مرغ، این مشکل به راحتی برطرف می شود.
هاشم زاده تصریح کرد: برخی اوقات خون مردگی هایی که در لاشه گوشت مرغ ایجاد می شود ناشی از بیماری است که علائم خاص خود را دارد.
به گفته وی خون مردگی ناشی از بیماری دارای علائمی مانند وجود خون مردگی در امعاء و احشاء درونی مرغ مانند سینه، روده، پراکنده بودن خون مردگی در سطح لاشه و غیره است.

ایسنا