4893

آیا می دانستید هورمونی به نام هورمون عشق می تواند چاره ساز و درمانگر اوتیسم در کودکان باشدمحققین و پژو هشگران این هورمورن را در مرحله تحقیقاتی و آزمایشی تست کرده اند و به نتیجه رسیده اند

مهرداد عابدی نژاد:اکسی توسین که به نام هورمون عشق نیز شناخته می شود با رها کردن مولکول هایی شبیه به ماری جوانا در مغز می تواند باعث افزایش تعاملات اجتماعی در فرد شود. این را مطالعاتِ دانشمندان بر روی موش ها نشان داده است. آناندامید نام مولکولی است که رسپتورهای خاصی را در در مغز فعال می کند که منجر به افزایش تحرک و شادمانی می شود. THC ماده مؤثره ماری جوانا نیز این رسپتورها را فعال می کند.محققان بر این باورند استفاده از آناندامید و کنترل آن می تواند در کسانی که با اختلال اجتماعی روبرو هستند مثل افراد مبتلا به اوتیسم مفید واقع شود.بر اساس این مطالعات، این امکان وجود دارد که با استفاده از داروهایی که از تجزیه شدن آناندامید جلوگیری می کنند، می توان میزان اکسی توسین را در مغز افزایش داد. این داروها در حال حاضر برای اختلالات اضطرابی مورد آزمایش قرار گرفته اند که می توانند برای اوتیسمی ها نیز مفید باشند.مطالعات قبلی ارتباط اکسی توسین با فعالیت هایی که بین افراد پیوند ایجاد می کند مثل بغل کردن، بوسیدن، رابطه جنسی، بچه دار شدن و شیردادن را نشان داده بود.در این مطالعه محققان میزان آناندامید در مغز موش های ایزوله شده و گروهی نگه داری شده را اندازه گرفتند. آنها مشاهده کردند که ارتباط جمعی با تولید آناندامید و اثر بر روی گیرنده های کانابینوئیدی خوشایندی رفتار اجتماعی را افزایش می دهد و وقتی این رسپتور ها بلاک شدند این افزایش متوقف می شود.این پژوهشگران همچنین دریافتند، تحریک سلول های مغزی که اکسی توسین تولید می کنند منجر به افزایش تولید آناندامید می شوند و مهار کردن اثر آناندامید اثر اکسیتوسین را نیز مهر میکند.این نشان می دهد اکسی توسین پیوندهای اجتماعی را از طریق تولید آناندامید افزایش می دهد. مطالعات دیگر نشان داد جلوگیری از کاهش آناندامید نیز اثر افزایشی مشابهی در موش داشته است.این مطالعه در تاریخ 26 اکتبر در Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.