fisher-price-toy
وقتی فرزندمان علاقه به جلب تولد والدین از خود نشان می دهد چه کاری باید انجام دهیم چه عاملی موجب احساس توجه و نیاز به ابراز علاقه والدین در فرزند می شود ترفندهای روانشناسان در این زمینه کدامند

یک روان‌شناس گفت: برخی والدین در برابر جلب توجه کودک خود نمی‌دانند چه واکنش مناسبی از خود بروز دهند

مهدی خدابخش روان‌شناس اظهار کرد: برخی والدین نمی‌دانند در برابر توجه کودک خود چه واکنشی از خود بروز دهند و گاه در برابر این رفتار وی، واکنش نامناسبی از خود بروز داده و سبب بدتر شدن وضعیت می‌شود.
وی تصریح کرد: کودک به خوبی می‌داند چه رفتاری در چه هنگامی والدینش را بیشتر آزار می‌دهد، بنابراین برای جلب توجه پدر و مادرش زیرکانه عمل می‌کند.
وی افزود: به عنوان مثال موقعی که مهمانان وارد اتاق پذیرایی می‌شوند، شروع به دویدن دور اتاق و پریدن روی مبل‌ها می‌کند و یا موقعی که والدینش با تلفن مشغول صحبت‌اند، بلند بلند آواز میخواند.
خدابخش اذعان کرد: اگر والدین بتوانند این رفتارها را تحمل کرده و آنها را نادیده بگیرند، وی به هدف خود که جلب توجه مادر و پدرش است، دست نخواهد یافت.
این روان‌شناس تأکید کرد: البته والدین در کنار نادیده گرفتن رفتارهای نامناسب جزیی و بی‌اهمیت کودک، لازم است که رفتار مثبت وی را تعریف کرده تا به نیاز جلب توجه وی پاسخ مناسبی دهند.