محققان مي گويند كه نداشتن كنترل روي داروخانه هاي آن لاين باعث مي شود كه مردم با خطر داروهاي تقلبي روبرو شوند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه اينترنتي بي بي سي؛با تجزيه و تحليل بيش از 300 سايت معلوم شد كه بسياري از داروخانه هاي آن لاين  دارو را بدون نسخه مي فروشند و يا نسخه را جعل مي  كنند  و يا تاريخ داروهاي آن ها گذشته است.
بنا براين گزارش ؛ بيش از نصف اين داروخانه هاي اينترنتي بر طبق خواسته مشتريان نسخه مي پيچند و قيمت داروهايشان يا بي نهايت پايين است  و يا داروهاي فروخته شده، تقلبي، زمان گذشته، دزدي و يا رقيق شده هستند و مردم سلامتيشان با خريد داروهاي آن لاين در خطر است.
آژانس نظارت بر سلامتي دارو انگليس گفت كه اين آژانس فقط مي تواند سايت هاي آن كشور را ببندد و به هيچ قضاوتي بر سايت هاي خارج از كشور را نمي تواند داشته باشد و فقط مي تواند به مردم توصيه كند كه از اينترنت دارو خريد نكنند.
اين گزارش مي افزايد؛ خريد داروها از اينترنت بايد با تشويق و تحقيق از وب سايت ها صورت گيرد كه توسط داروخانه هاي جزئي اداره مي شوند.
اينها داروهايي هستند كه تضمين شده اند و از يك منبع معتبر و راست در شرايط مناسب داروهايشان را بدست مي آورند.