ways-to-punish-kids
چگونه باید با اشتباهات فرزندمان برخورد کنیم و نحوه صحیح مواجهه والدین با این قبیل اشتباهات فرزندان چگونه باید باشد اگر می خواهید فرزندتان را به خوبی تربیت کنید بخوانید

 

ناهید ازغندی روانشناس کودک عنوان کرد: زمانی که از کودک خطایی سرزده اولین نکته در برخورد با وی کنترل خشم و حفظ آرامش خود بوده که می‌توان با قدم زدن، نفس عمیق کشیدن، انجام دادن کارهایی دیگر تا حد زیادی از خشم و عصبانیت لحظه‌ای خود کم کرد.
وی در ادامه گفت: در رابطه با اشتباهات کودک نباید رابطه رئیس و مرئوسی اجرا کرد و انتظار اینکه فرزندان مطیع و فرمانبردار بوده و هیچگاه نباید خطایی انجام دهند، انتظار بیهوده‌ای است.
‌ازغندی اضافه کرد: هنگامی که کودک اشتباهی انجام می‌دهد، از سرزنش و تهدید وی خودداری و درباره علت کوتاهی و دلیل در انجام اشتباه با وی گفتگو و فرصت دوباره به او برای جبران خطایش داده بشود و با بخشش والدین است که کودک با معنی این واژه و ‌انجامش آشنا خواهد شد.
این روانشناس در پایان تأکید کرد: به کودکان اجازه دهید تا گریه کنند زیرا موجب آرام شدنشان شده و باعث کاهش خشم و عصبانیت آن‌ها می‌شود.yjc