“اداره نظارت بر دارو و مواد غذايي آمريكا” با انتشار پيشنهادي ، معيارهاي جديد تهيه ، آزمايش و برچسب‌گذاري محصولات ضد آفتاب را كه بدون نسخه پزشك عرضه مي‌شوند، مطرح كرد.
به گزارش دکتر سلام خبرگزاري يونايتدپرس از واشنگتن، اين قواعد پيشنهادي تمام محصولات دارويي ضد آفتاب را كه حفاظت در برابر پرتوهاي فرابنفش آ و ب فراهم مي‌كنند، در بر خواهند گرفت.

دكتر “اندرو ون اشنباخ” يك مقام اداره نظارت بر دارو و غذاي آمريكا گفت، بيش از ‪ ۳۰‬سال است مصرف‌كنندگان فقط با استفاده از فاكتور حفاظتي آفتاب سوختگي يا همان اس پي اف از ميزان محافظت كرمهاي ضد آفتاب در برابر پرتوهاي فرابنفش ب مطلع مي‌شوند.

بر اساس اين طرح جديد، مصرف‌كنندگان از اين پس خواهند توانست از سطح محافظت اين كرم‌ها در برابر پرتوهاي فرابنفش آ ‪ UVA‬نيز مطلع شوند. اين امر به مصرف‌كنندگان كمك مي‌كند تصميم‌هاي آگاهانه‌اي براي محافظت از خود و فرزندانشان در برابر آثار مضر پرتوهاي خورشيد بگيرند.

سازمان نظارت بر غذا و داروي آمريكا اعلام كرد، پرتوهاي فرابنفش آ ‪UVA‬ عامل برنزه شدن پوست و پرتوهاي فرابنفش ب ‪ UVB‬عامل آفتاب سوختگي است.

هر دو اين پرتوها به پوست آسيب مي‌رسانند و خطر ابتلا به سرطان پوست را افزايش مي‌دهند.

بر اساس اين طرح يك نظام درجه‌بندي چهار ستاره ايجاد مي‌شود كه وجود يك ستاره نشان‌دهنده كمترين سطح محافظت در برابر پرتوهاي فرابنفش آ ‪ UVA‬و چهار ستاره نشان‌دهنده بيشترين سطح محافظت در برابر اين پرتوها است.

اگر يك كرم ضد آفتاب كمترين ميزان محافظت در برابر اين پرتوها را تامين نكند بر روي اين محصول بايد عبارت “فاقد محافظت در برابر ‪” UVA‬ درج شود.