199786_296

طب سوزنی ممکن است  کاهش  قابل ملاحظه ای درگرگرفتگی  زنان قبل از یائسگی، بدون عوارض جانبی، داشته باشد. محققان در کره جنوبی در جدیدترین تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که  علائم بعد از طب سوزنی به همراه مراقبت هاکاهش قابل توجه در تعداد و شدت گرگرفتگی و سایر علائم یائسگی روی داد.بعد از 12 جلسه درمان به مدت 4 هفته، گرگرفتگی با گروه طب سوزنی نصف شده بود، در حالی که  مراقبت معمولی کاهش 27 درصد را نشان داد.در حالي كه مطالعات پيشين نشان داده بود مي‌توان از طب سوزني براي درمان يا تخفيف گرگرفتگي- يكي از علائم شايع در سن يائسگي بانوان- كمك گرفت، اين بار محققان تلاش كرده‌اند كه تأثير اين روش درماني سنتي چيني را روي بيماران تحت شيمي درماني براي سرطان سينه،‌ امتحان كنند، بيماراني كه پا به سن بگذارند ، دچار اين حالت آزار دهنده مي‌شوند. به گزارش رويترز، در مطالعه‌ اين محققان در مركز مطالعات سرطان در نيويورك، استفاده از سوزن‌ها در نقاط توصيه شده در طب سنتي چيني، توانست تعداد حملات گرگفتگي را دراين بيماران از 9 حمله در روز به 6 حمله تقليل دهد. البته دراين مطالعه، استفاده از اين سوزن‌ها در نقاط بي‌هدف و بدون فرو بردن سوزن در پوست هم بي‌تأثير نبوده است. نتايج اين مطالعه كه در نشريه ((سرطان شناسي باليني)) چاپ شده، احتمالاً به استفاده از درمان‌هاي جايگزين، به جاي استفاده از هورمون‌تراپي، براي درمان گرگرفتگي، خواهد انجاميد،‌چرا كه درمان با هورمون، مي‌تواند عوارض جانبي‌اي مانند بيماريهاي قلبي و سرطان سينه داشته باشد.