اولین نتایج آزمایشات بالینی واکسن سرطان سینه در آمریکا که روی گروهی از زنان انجام شده است نشان می دهد که این واکسن مطمئن بوده و تا حد قابل توجهی گسترش بیماری را کاهش می دهد.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازمهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا نتایج اولیه آزمایشات بالینی واکسن سرطان سینه را در Journal of Clinical Oncology منتشر کرده اند.

این واکسن که Neuvenge نام دارد و ساخت شرکت داروسازی “دندرون” است، می تواند برای نوع her2/neu-positive سرطان سینه مورد استفاده قرار گیرد.

این گونه از سرطان سینه در 20 تا 30 درصد از موارد تومورهای سینه مشاهده می شود.

بنابراین گزارش، شرکت داروسازی دندرون که پیش از این ایده واکسن Provenge برای سرطان پروستات را مطرح کرده بود، واکسن ویژه سرطان سینه را با نمونه برداری از سلولهای بیماران و کشت این سلولها به منظور تشخیص پروتئین her2/neu و انتقال دوباره آن به بیمار تولید کرده است.

تیم تحقیقاتی جان پارک در دانشگاه کالیفرنیا برای اولین بار این واکسن را روی گروهی متشکل از 18 زن با سرطان سینه در مرحله پیشرفته آزمایش کرد.

دراین خصوص جان پارک توضیح داد: “ما در این آزمایش با کاهش ابعاد تومور سینه مواجه شدیم. همچنین در سه زن دیگری که از واکسن Neuvenge استفاده کردند به مدت بیش از یک سال شرایط با ثباتی مشاهده شد. این نتایج می تواند به معنی تاثیرات مثبت این واکسن باشد.”

به گفته این محققان درحال حاضر امکان ورود به مرحله دوم آزمایش این واکسن وجود دارد. شرکت سازنده این دارو پیش بینی می کند که نتایج آزمایشات فاز دوم در سال 2010 منتشر شود. این واکسن درمانی می تواند حتی برای انواع دیگر تومور نیز مفید باشد. درحقیقت پروتئین her2/neu علاوه بر سرطان سینه در تومورهای روده بزرگ و تخمدان نیز فعال می شود.