pump-up-your-hair-volume

طبق آخرین تحقیقاتی که انجام شده است محققان به این نتیجه رسیده اند که وقتی بعد از ظهر رادیو تراپی برروی اشخاصی که بیماری سرطان دارند انجام میگیرد عوارض برروی موهایشان بسیار کم است یعنی کمتر دچار ریزش مو می شوند

گروهی از پژوهشگران بعد از اینکه نواحی مهم فولیکول مو را کشف کردند به این نتیجه رسیدند که در زمانهای معین این نواحی در هنگتام صبح زیاد رشد میکند

ماکسیم وی پلایکس، استادیار رشته زیست شناسی و رشد و نمو سلولی در دانشگاه کالیفرنیا درشهر ایرواین امسال توضیح داد: “از آنجا که سلول­ها بیشترین حساسیت را در برابر آسیب دی­ان­ای(DNA) در طی تقسیم سلولی دارند، همین عامل منجر به صدمه پذیری در رشد کیسه­های مویی در برابر فشارهای عامل شیمیایی منجر به سرطان در زمان خاصی از روز می­شود به زبانی دیگر، فولیکول­های مو در ساعت مشخصی از روز بیشتر تحت تاثیر فشار عوامل سرطان­زا قرار می­گیرند.”

این گروه دریافتند، موشها هنگام پرتودرمانی درصبح 85% از موهای خود را از دست می­دهند، اما هنگام پرتو درمانی در عصر این مقدار17% است.

برای تعیین میزان تاثیر این یافته­ها در درمان سرطان انسان­ها، نیاز به مطالعه­های بیشتری است. به هر حال نتایج بدست آمده از این تحقیقات می­تواند به شکل­گیری راهبردهایی جهت به حداقل یا حداکثر رساندن عوارض دارویی در انواع پرتودرمانی با روش تنظیم زمان درمان در شبانه روز، موثر باشند، تا زمانی که اعضای مورد تابش بیشترین یا کمترین فعالیت را داشته باشند.

جهت مشخص نمودن اینکه برای معالجه سرطان در انسان هم این روش امکان پذیر است یا نه، نیاز به مطالعه­های بیشتری در آینده است.

ترجمه: مریم ناصر سلحشور