goava

در این پست قصد داریم شما را با میوه گواوا و همچنین خاصیت های درمانی آن آشنا سازیم. این میوه بیشتر در شمال کشور میروید و در بین خانواده های ایرانی مصرف کمتری به نسبت دیگر میوه ها دارد . اما خوردن این میوه خالی از لطف نیست . چرا که خاصیت های درمانی بسیاری دارد همچنین ویتامین های مختلفی در این میوه هست.

1.     گواوا در شمال ايران كاشته مي‌شود و به نام گواوا مي‌شناسند. در جنوب اشتباهاً آن را زيتون مي‌خوانند. اين درختچه هميشه سرسبز است.
2.     ميوه گواوا قابض است.
3.     در چين و فيليپين از جوشاندة برگ و پوست و ساقه به عنوان ضداسهال استفاده مي‌شود.
4.     از جوشاندة برگ آن براي درمان درد معده استفاده مي‌شود.
5.     شستشو با جوشاندة آن براي رفع ناراحتي پوستي، جرب و زخم به كار مي‌رود.
6.     جوشاندة برگ و پوست آن قاعده آور است.
7.     ميوة آن براي ديابت مفيد است.
8.     ميوة آن نرم كنندة سينه است.
9.  ميوة آن تقويت كننده و حاوي ويتامين B است.