lichi

اکثر ما با این میوه آشنایی نداریم و یا خیلی کم از این میوه خورده ایم. لیچی میوه ای بسیار لذیذ و خوشمزه است که در ایران کمتر از دیگر کشور ها یافت میشود . زاد گاه این میوه چین و هند است و در این کشور ها به صورت تازه و خشک از این میوه استفاده میشود. این میوه برای درمان بیماری های معده و هضم غذا بسیار مفید است.

–     در موارد بزرگ شدن غدد و تومورها تجويز مي‌شود.
–     از ميوه و برگ درخت براي معالجه گزش جانوارن سمي استفاده مي‌شود.
–     دانه آن تشنگي را تسكين مي‌دهد.
–     دانه آن خنك كننده و قابض و مسكن درد است.
–     دانة آن براي معالجه آماس بيضه مفيد مي‌باشد.
–    جوشانده از گل و پوست درخت و ريشه آن براي غرغره و التيام زخم مفيد مي‌باشد.
–      در هند و چين دانه و ميوة آن را براي تسكين سرفه مي‌خورند.