+6+9

مراقب نظافت و پاکیزگی ظروف آشپزخانه باشید آن ها منابع اصلی ویروس ها و باکتری ها در منزلتان هستند و می توانند شما را دچار بیماری های مختلف کنند هرچقدر هم که آن ها را با دقت بشویید باز هم می توانند حامل این ویروس ها باشند چون در اسکاج و حوله آشپزخانه لانه می کنند

 چه وسواسی باشیم و چه نباشیم، احتمالاً به تمیزی ظرف و ظروف آشپزخانه بیش از وسایل خانه اهمیت می دهیم. به همین خاطر است که بیشترین حجم استفاده از مواد شوینده و پاک کننده را صرف شستن آنها می کنیم و ممکن است در طول روز بارها و بارها تمیزشان کنیم. فکر می کنید با وجود همه این کارهای ظروف آشپزخانه عاری از میکروب هستند؟ آیا می توانیم از تمیزی 100درصدی آنها مطمئن باشیم؟

شاید قدری دور از ذهن باشید وسایلی که بیشترین زمان تمیزکاری در خانه ها به خودشان اختصاص می دهند، از آلوده ترین و حتی خطرناک وسیله ها باشند. اغلب ما چه وسواسی باشیم و چه نباشیم وقت زیادی را صرف شستن قاشق، چنگال و کاردها می کنیم؛ اما این کار باعث تمیزی کامل آنها نمی شود. بنا بر آخرین تحقیقات انجام شده، ظروف آشپزخانه یکی از عوامل مهم انتقال و پخش باکتری در خانه ها به حساب می آیند.

همه ما در طول روز بارها و بارها از وسایل آشپزخانه برای خرد کردن، قطعه کردن و پوست کندن خوراکی های مختلف استفاده می کنیم، وسایلی که ممکن است پیش از شسته شدن روی یکدیگر قرار می گیرند و از این طریق آلودگی از یک وسیله به وسیله دیگری منتقل و موجب تکثیر آنها می شود. در واقع، مواد غذایی حاوی نوعی پاتوژن یا عامل بیماری زا هستند که از بین بردنشان اگر نگوییم غیر ممکن، سخت است. به همین علت، ظروف آشپزخانه که علاوه بر مایع ظرف شویی در معرض انواع و اقسام شوینده ها قرار می گیرند یکی از آلوده ترین وسایل منزل هستند.

ای در حالی است که اسکاچ ها و حوله های آشپزخانه که برای پاک کردن ظرف و ظروف استفاده می شوند، خودشان به یکی از منابع پخش آلودگی و باکتری تبدیل می شوند.هر چند از باکتری های جدا نشدنی ظرف های آشپرخانه راه گریزی نیست؛ ولی تلنبار نکردن ظرف ها و شستن آنها پیش از دیر شدن یکی از راهکارهای جلوگیری از پخش و ماندگاری بیشتر باکتری ها به حساب می آید.

منبع