AA9jaWk.img

به تازگی محققین یافته ها و کشفیات جدیدی در زمینه آلزایمر به دست آورده اند و امید بازیابی و به دست آوردن دوباره حافظه مبتلایان را به آن ها داده اند پس از آزمایشات و تحقیقات مختلف موفق به کشف این مورد شده اند

 داروی جدید ارائه شدهj147 یک داستان علمی تخیلی و یا افسانه نیست . ایجاد موسسه Salk که عامل مهم خطر ابتلا به آلزایمر را مورد بررسی قرار داده است در مطالعه ای جدید در مجله کهنسالی ؛موش هایی که به وسیله j147 تحت درمان قرار گرفتند را نشان داده که نشانه هایی از داشتن حافظه بهتر و شناخت با عروق خونی مغز در آنان پدیدار شده است.

 در ابتدا انگیزه آزمودن این دارو در نوع جدیدی از حیوانات بود که بیشتر شبیه به 99 درصد از موارد آلزایمر بودند .

Antonio Currais نویسنده سرب و عضو آزمایشگاه سلولی نوروبیولوژی پروفسور دیوید شوبرت در موسسه Salk گفت : ما پیش بینی نمی کنیم ؛بلکه این نوع از اثرات ضد پیری را مشاهده کرده ایم .داروی j147 موش های پیر را بر اساس تعدادی از پارامترهای فیزیولوژیکی شبیه جوانان ساخت .

در تحقیقات گذشته Schubert و تیم او در یافتند که داروی j147 می توانداز این بیماری جلو گیری کند و حافظه از دست رفته بیماران آلزایمری را با توجه به نوع آن بیماری بازگرداند .

اما او متذکر شد که : برای اکثریت کهنسالی عامل اصلی این بیماری است و بنابراین این تیم امیدوار بودند که چگونگی تاثیر این دارو را کشف کنند .

در هنگام تست موش ها برای اثبات مزایای دارو در حالی که همه چیز خوب است Currais و Schubertمتذکر شدند که : آنچه مهم است در نهایت حرکت کردن به سوی آزمایشات کلینیکی انسانی برای بیماری آلزایمر می باشد .

اگر ثبات و تاثیر بر آلزایمر حتمی باشد می توان از اثر ضد پیری ظاهری J147 بهره جست .این گروه امیدوار است تحقیقات جدیدی را در سال آینده آغاز کند .

منبع : سایت redorbit