06

کسانی که تمایل به دریافت مهر و محبت و نوازش دارند چه افرادی هستند و از لحاظ روحی چه نیازهایی دارند آن ها چگونه شخصیتی دارند و از لحاظ روحی چه مشکلاتی دارند و چه کمبودهایی حس می کنند

«الهام عابدینی» اظهار کرد: افراد مهرطلب تمایل‌های درونی خود را که همان خشم حاصل از تحمل‌های بی‌شمار است سرکوب کرده و ضد آن را در خود پرورش می‌دهند که نتیجه آن تکیه کردن افراطی به دیگران است.

این روان‌شناس ادامه داد: این افراد اغلب تظاهر به دوست داشتن، مهربان و رئوف بودن، متواضع بودن و از خودگذشتگی می‌کنند، در حالی که این عشق و محبت اغلب واقعی نیست و فقط به‌علت نیاز و وابستگی بروز می‌کند. در واقع مهرطلبی نوعی خودآزاری، دگرآزاری و رفتار تخریبی است و شخصی با این خصایص همیشه به دلیل تحمل‌های بسیار احساس فشار روحی می‌کند.

وی افزود: اگر شخصی به اطرافیانش بیش از حد محبت کند در نهایت با دو حالت مواجه می‌شود، یا آن‌ها را شرمنده خود می‌کند و یا این‌که اطرافیانش را اشخاصی متوقع و متجاوز بار می‌آورد که احتمال شکل‌گیری حالت دوم بیشتر است. این در حالی است که خود شخص به‌علت محبت زیاد و دریافت نکردن متقابل آن، به مرور زمان ناراضی و افسرده می‌شود.

عابدینی تصریح کرد: متأسفانه مهرطلب‌ها به هیچ‌وجه انتقادپذیر نیستند، چون انتقاد را حمله‌ای بر شخصیت خود می‌دانند و متأسفانه همواره از درون با خود و دیگران جنگ دارند(گفت‌وگوی درونی پرخاشگرانه و پر از خشم آن‌ها را رها نمی‌کند). هم‌چنین این دسته از افراد همیشه از خود و دیگران عصبانی و خشمگین هستند و با سرزنش‌های دایمی و درونی، اعتماد به‌نفس خود را به‌شدت کاهش می‌دهند.

این روان‌شناس خاطرنشان کرد: دریافت نکردن مهر ناب و نوازش کافی طی دوران کودکی و خالی بودن جام وجود از مهر پدر و مادر و خانواده، دوست نداشتن و سرزنش‌های مکرر خود، احساس گناه یا کوتاهی در خصوص برخی اتفاقات گذشته، داشتن شخصیت وابسته و نیازمند بر اثر تربیت ناصحیح، ترس، هم‌چنین داشتن شخصیت متحمل که باز هم از تربیت اشتباه خانوادگی است، زمینه شکل‌گیری شخصیت مهرطلب را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: متأسفانه ترس از دست دادن توجه دیگران، طرد و کنار گذاشته شدن، رها شدن و تنها ماندن، اندیشیدن به این موضوع که به حد کافی انسان خوبی نیستیم و ترس از درگیری و دعوا نیز از دیگر اختلال‌هایی است که به بروز مهرطلبی مفرط در فرد منجر می‌شود.

عابدینی خاطرنشان کرد: بهره بردن از تکنیک‌هایی برای دوست داشتن خود، تحت نظر مشاور، افزایش اعتماد به نفس و مقابله با احساس حقارت و خود کوچک‌بینی در خود، از میان بردن احساس گناه، مواجه شدن با ترس‌ها، از بین بردن شخصیت وابسته در قالب افزایش عزت نفس، از بین بردن شخصیت متحمل(تساهل با خلقیات آزاردهنده اطرافیان) و عبادت از جمله راهکارهای رفع مهرطلبی در اشخاص هستند.

 شناخت خود به‌عنوان یک فرد مهرطلب به منزله پیمودن 90 درصد راه است و بقیه را باید از طریق تکنیک‌های مناسب و تن ندادن دوباره به جلب محبت اجباری برطرف کرد

(ایسنا).