داروي جديدي در پيشگيري از لوسمي در موش ها اثر مثبت داشت.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري مديكال نيوز؛ پژوهش جديد نشان داد: درمان با يك نوع دارو به نام FTY 720 از بيماري لوسمي در موشها جلوگيري مي كند.
بنابراين گزارش، اين دارو باعث مرگ اين سلولها مي شود، اين دارو در موشها هيچ تاثير مخربي نداشته است.
يادآور مي شود، محققان اميد دارند با استفاده از داروي F T Y 720 بتوانند درمان جديدي براي درمان تمام انواع لوسمي ها بيابند.