5656e23b5852f

می خواهیم برای والدینی که سیگاری هستند دلایلی بیاوریم تا سعی کنند دور از فرزندانشان سیگار بکشند و آن ها را در معرض دود دخانیات قرار ندهند چون با این امر موجب اعتیاد فرزندشان به نیکوتین خواهند شد

یک مطالعه جدید که در مجله بهداشت عمومی آمریکا منتشر شده حاکی از آن است که قرار گرفتن فرزندان دختر در معرض دود سیگار، آن‌ها را چهار برابر بیشتر از فرزندان پسر به نیکوتین وابسته می‌کند.

محققان از سال 2004 تا سال 2012، 35 هزار نفر از والدین را که فرزندانشان نوجوان بودند، تحت بررسی قرار دادند. بر اساس این مطالعه مشخص شد 13 درصد از نوجوانان که تا به حال والدینشان دودی نبوده‌اند، به استعمال سیگار گرایش پیدا کردند.

همچنین نرخ استعمال سیگار در نوجوانانی که والدینشان در سالهای گذشته دودی بودند، 27.8 درصد بود و این میزان در نوجوانانی که والدینشان در یک سال گذشته سیگار استعمال می‌کردند، به 38 درصد می‌رسید. به طور کلی کاهش مصرف سیگار در والدین، همراه با کاهش مصرف سیگار در نوجوانان بوده است.

در این مطالعه به تفاوت‌های جنسیتی وابستگی به نیکوتین هم پرداخته شد و مشخص گردید پسرها کمتر از دخترها دچار اعتیاد به نیکوتین می‌شوند.

MSN