568
 بهتر است به فرزندانتان در تقویت اعتماد به نفسش کمک کنید وی را تشویق به داشتن روابط دوستانه و اجتماعی شدن با همسالان خود کنید همچنین اعتقادات و عقاید وی را نسبت به وجود خدا و امیدواربودن به وی ترغیب کنید

جعفر بای آسیب شناس با اشاره به اینکه سعی نکنید کودک خود را از ناراحتی‌ها دور نگه دارید اظهار کرد: به او کمک کنید بیاموزد چگونه با مشکلات خود رو به رو شده و در هنگام بروز شکست درسی یا غیر درسی به آسانی ناامید نشود.
وی تصریح کرد: به فرزند خود کمک کنید تا در هنگام شکست هر چه سریع‌تر به وضعیت عادی خود برگردد و در حالی این مرحله از زندگیش، الگوی مناسبی در مقابل او باشید.
بای با اشاره به تقویت عقاید دینی و مقدسات در کودکان ادامه داد: با کودکان درباره عقاید خود، خداوند و مقدسات دینی صحبت کنید و از بابت اینکه او همه جزئیات صحبت‌های شما را درک نمی‌کند نگران نباشید.
این آسیب شناس در پایان گفت: به کودکتان در  حفظ ارتباط دوستانه‌اش کمک کنید و به خاطر داشته باشید که ارتباطات قوی ومهارت برقراری آن از شروط اصلی شاد زمین او در آینده است.