دکتر سلام; دانشمندان معتقدند نسل جديد آنتي بيوتيك ها مي تواند طول دوره درمان را تا نصف كاهش دهد.

به نقل از پايگاه خبري بي بي سي، پ‍ژوهشگران انگليسي در حال ساخت آنچه اميدوارند نخستين نمونه از اين داروها باشد هستند اميدوارند بوسيله  آنها عفونت MRSA را كه عفونت بيمارستاني است درمان كنند.
بنابراين گزارش داروي ضد MRSA سال آينده بر روي انسان آزمايش مي شود و ممكن است در پنج سال آينده وارد بازار شود.
اين گزارش حاكيست: اميد مي رود تركيب هاي مشابهي كه در دست بررسي براي درمان باكتري استافيلوكوكوس كه علت گلودرد و سل است موثر واقع شود.
يادآور مي شود: سال ها كار نياز است تا آنتي بيوتيك  معمولي ساخته اما احتمالا فقط 18 ماه طول مي كشد تا بدن در برابر آنها مقاوم شود.