635735878630369980
توصیه می کنیم غذای خود را خوب بجوید تا باعث آسیب به سیستم گوارشی خود نشوید بهتر است غذایی که می خورید آرام و آهسته و به خوبی جویده شود و به این وسیله به خوبی جذب بدنتان شود و موجب دل درد و مشکلات گوارشی در بدنتان نشود

از دستورهای مورد تاکید در منابع طب سنتی و جدید، خوب جویدن غذاست که تاثیر شگرفی بر هضم غذا دارد و توجه نکردن به آن، سبب سوء‌هضم و به‌دنبال آن، اختلال در کارکرد کبد و سایر ارگان‌های بدن می‌شود‌.
جویدن صحیح، علاوه‌بر این که سطح مقطع تماس غذا با آنزیم‌های گوارشی را افزایش می‌دهد، باعث می‌شود بزاق به‌خوبی با توده غذایی آغشته شود و چون 99 درصد بزاق را آب تشکیل می‌دهد، هر چه بزاق بیشتر با غذا ترکیب شود،‌ احساس عطش بعد از غذا بسیار کاهش می‌یابد و عوارض پرنوشی حین یا بعد از غذا از‌جمله سوء‌هضم بر بدن تحمیل نخواهد شد. علاوه‌بر این، موسین موجود در بزاق فرصت بیشتری برای اختلاط با قطعات غذا پیدا کرده، لقمه را تبدیل به یک توده نرم و یکنواخت می‌کند و از گیر کردن غذا در گلو و گرفتگی و ایجاد خراش در مری پیشگیری می‌کند.

اتفاق دیگری که با خوب جویدن و آغشته شدن میزان بیشتری از بزاق با غذا رخ می‌دهد، این است که غذا به مدت طولانی‌تر در حفره دهانی قرار می‌گیرد و با سلول‌های چشایی قسمت‌های مختلف دهان ارتباط پیدا می‌کند و مزه غذاها بهتر حس شده، لذت بیشتری از غذا خوردن عاید فرد می‌شود.

دکتر محمدعلی زارعیان

پزشک و پژوهشگر طب سنتی