565dad2ea88c5

توصیه می کنیم در این ساعات غذانخورید و مراقب باشید زمان از دستتان خارج نشود و با  افراط در زمینه خوردن موجب بیمارشدن خود نشوید زمان و محیط غذاخوردن مهمترین تاثیر را روی سلامت شما خواهند گذاشت

غذا خوردن در ساعات کار یا هنگام راه رفتن بدترین حالت را دارد چون به گفته محققان ساعات تغذیه باید زمان‌هایی باشد که تمرکز فرد تنها روی غذاخوردنش قرار بگیرد.

 یکی از مهمترین توصیه‌ها برای خوردن غذا این است که این کار باید در حالت نشسته انجام شود. وقتی که شما نشسته‌اید، تمرکز بیشتری بر روی غذا خوردن دارید و به احتمال زیاد انتخاب مواد غذایی بهتر انجام می‌شود.

به آرامی جویدن توصیه دیگر محققان است. ضمن این که غذا خوردن با دست غیر غالب سرعت خوردن را تا سی درصد کاهش می‌دهد.

غذا باید مزه مزه شود. این کار توجه به بشقاب غذا را افزایش می‌دهد و همچنین باعث انتخاب‌های غذایی سالم می‌شود.

محیط انتخابی برای غذا خوردن باید دور از وسایل الکترونیکی باشد. حتی توصیه محققان بر این است که در هنگام غذا تلفن همراه باید خاموش گردد.

msn