پزشكان موفق شدند، واكسن جديدي را براي جلوگيري از ابتلا به آبله كشف كنند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري شين هوآ، اين واكسن جديد كه ACMA نام دارد در پي ابتلاي تعدادي از مردم يكي از شهرهاي انگليس به آبله ساخته شد و هدف از ساخت آن، جلوگيري از ابتلا به آبله تا 80 درصد است.
بنابراين گزارش، واكسن هاي آبله اي كه در گذشته ساخته شده بود، احتمال ابتلا به آبله را فقط تا سنين 40 سالگي و تنها تا 60 درصد كاهش مي دهد.
يادآور مي شود، اين واكسن را با استفاده از سلول هاي بيمار بدن مبتلايان به آبله، به دست آورده اند.