parde goosh

پاره شدن پرده گوش مشکلی که گریبان گیر عده ی زیادی از مردم شده است. این عمر به دنبال عفونت های شدید و پی در پی گوش ، صدمات شدید به گوش و تغییرات ناگهانی فشار رخ میدهد. پاره شدن گوش مسئله ای است که اگر از آن مراقبت نشود پیامد های بسیار سختی را به همراه خواهد داشت.


برای کمک به ترمیم پرده پاره‌شده گوش این نکات را در نظر داشته باشید:
همه دستورات دکترتان در این مورد را رعایت کنید، هیچ چیز را وارد گوش‌تان نکنید، مگر اینکه دکترتان به شما اجازه داده باشد.
هنگامی به حمام می‌روید، نگذارید آب وارد گوش‌تان شود.
از یک داروی مسکن معمولی مانند استامینوفن یا ایبوپروفن استفاده کنید.
تا هنگامی که پرده گوش‌تان ترمیم پیدا کند، به آرامی بینی‌تان را فین کنید.
تا زمانی که دکتر اجازه نداده از شناکردن و فروبردن گوش به زیر آب خودداری کنید.