65965

می خواهیم با انوع بیماری ها و اختلالات روانی شما را آشنا کنیم و راه حل های مناسبی در این زمینه در اختیارتان قرار دهیم برخی سندرم های روحی و روانی نشانه های مختلفی با خود بهمراه دارند بهتر است در مورد آن ها به اطلاعتتان بیافزایید

1- سندرم Stendhal
.
نام دیگر این سندرم؛ شُک زیبایی است. افرادی که به این سندرم مبتا هستند وقتی در موزه ای اثر زیبا می بینند شوکه شده و غش می کنند!
.
۲-  Trikotilomania
.
این بیماری افراد را تحریک می کند تا موهایشان را بکنند. موهای سر، صورت، ابرو و حتی پلک ها هم از این تهدید در امان نیستند.
.
۳-  سندرم  Alien Hand
.
بیماری بسیار عجیبی است. این بیماران همیشه فکر می کنند که دستی در بدن آنها در حال گردش است و بدن آن ها را لمس می کند.
.
۴- Apotemnophilia
.

یک بیماری عصبی و نورولوژیکی بسیار هم خطرناک است. این بیماران شدیدا می خواهند تا اعضای بدن خود را ببرند. عموما هم ساق دست و یا پای خود را می برند. این بیماری به عنوان بیماری جنسی شناخته می شود.

۵- سندرم Cotard
.
در این سندرم فرد خودش را مرده فرض می کند و احساس می کند که اصلا در این دنیا زندگی نمی کند. بعد از مدتی بدن خودش را هم حرکت نمی دهد و مانند مردگان رفتار می کند.
.
۶-  سندرم Boanthropy
.
.
در این بیماری عجیب فرد خودش را گاو فرض می کند!
.
۷- سندرم Autophagia
..
در این بیماری وخیم روحی؛ فرد می خواهد که اعضای بدن خودش را بخورد. اول انگشتان خود را می خورند، سپس به سراغ بقیه اعضای بدن خود می روند.
.
۸- سندرم Likantropi

در این بیماری فرد خودش را روباه فرض می کند!