براساس تحقيقات اخير، انار و كلم ضد سرطان پروستات هستند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري آبزرور، انار و كلم خاصيت فعال بر روي سرطان پروستات دارد.
بر اساس اين گزارش، براساس چندين مطالعه انجام شده توسط محققين آمريكايي خاصيت ضدسرطاني اين مواد مشخص شده و به كمك يك رژيم سرشار از اين مواد كه حاوي مواد آنتي اكسيدان هستند تا 87 درصد خطر ابتلا به سرطان پروستات را كاهش داد.
بنابراين گزارش، همچنين اين مواد خاصيت حفاظتي داشته بيشتر محققان آزمايشات گوناگوني را با عصاره اين مواد بر روي موش هاي نر به عمل آورده بودند و نتيجه گرفتند كه با كمك آنها مي توان خطر سرطان پروستات را تا ميزان قابل توجهي كاهش داد.