56653f2eac064

هنگام پیاده روی بهتر است سرعتی ثابت و یکنواخت داشته باشید تا بتوانید کالری سوزی قابل توجهی داشته باشید توصیه ما بکارگیری برخی تکنیک های مفید در این زمینه است

 پیاده روی یک راه عالی برای سوزاندن کالری اضافی بدن است اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که افزایش سرعت در راه رفتن منافع بسیار بیشتری دارد.

 تحقیقات محققان دانشگاه ایالتی اوهایو نشان داده است که تغییر سرعت در هنگام پیاده روی به میزان 20 درصد بیشتر کالری می‌سوزاند.

بسیاری از مردم از ادبیات سرعت ثابت هنگام راه رفتن استفاده می‌کنند اما بررسی‌ها نشان داده است که تغییر انرژی جنبشی نیاز به فعالیت بیشتر پاها و در نتیجه سوزاندن انرژی بیشتر می‌شود. در ضمن انتخاب گام‌های آرام‌تر، منجر به طی مسافت‌های کوتاه می‌شود در حالی که سرعت بیشتر هنگام پیاده روی، طی مسیر بیشتری را نیز به همراه دارد.

این یافته‌ها در مجله زیست شناسی ماه اکتبر منتشر شده است.

webmd