samaak

هر سمعکی روزانه احتایج به نظافت دارد. سمعک های پشت گوشی همه روزه باید یک بار با پرچه ای خشک تمیز شوند. به خاطر داشته باشید هیچگاه سمعک خورد را نشویید. توجه داشته باشید که هیچ جرمی داخل سمعک و یا قالب آن نمانده باشد زیرا این جرم ها عملکرد و توانایی سمعک را تا حد چشمگیری کاهش می دهند. همچنین در زمان هایی که از سمعک استفاده نمی کنید در باتری آن را باز بگذارید تا در  برخورد با جریان هوا قرار گیرد.


در مورد سمعک‌های داخل گوشی و کاملا داخل کانال هم جرم تولید شده در کانال گوش، می‌تواند موجب بسته شدن و گرفتگی دهانه سمعک شود. اما هیچ‌وقت از آب یا الکل برای تمیز کردن سمعک استفاده نکنید. شما می‌توانید خارج و سطح سمعک را به وسیله پارچه و یا وسایل مخصوص پاک کردن که همراه با سمعک به شما داده می‌شود خشک و تمیز کنید. استفاده از لوسیون یا اسپری مو هم می‌تواند به سمعک آسیب وارد کند. هیچ وقت نباید سمعک را در معرض گرمای شدید، مثلا در ماشین پارک شده زیر آفتاب قرار داد. همچنین سمعک نباید در معرض رطوبت قرار بگیرد، مثل قرار گرفتن در سونای بخار و یا زیر دوش یا باران شدید. در صورتی‌که سمعک در محیط بسیار مرطوبی قرار گرفت با احتیاط آن‌را خشک کنید و از کیت ضد رطوبت استفاده کنید.
وقتی صدای تقویت شده توسط سمعک، دوباره توسط میکروفن جمع‌آوری شده و دوباره تقویت شود، سمعک سوت می‌کشد که آن را فیدبک اکوستیکی می‌نامند. قابل ذکر است که سمعک در حین گذاشتن و یا برداشتن از گوش سوت می‌کشد که این حالت طبیعی است و نشانه روشن بودن سمعک است. همچنین اگر شیئی را به میکروفن سمعک خیلی نزدیک کنید -‌مانند قرار دادن سر روی بالش‌- سمعک سوت می‌زند، که این حالت نیز طبیعی است. پس سوت زدن سمعک دو حالت دارد؛ موارد طبیعی، مثل موارد ذکر شده و موارد غیرطبیعی مثل وقتی سمعک در گوش قرار دارد و در حین استفاده روزمره سوت بزند که در این حالت بهتر است با متخصص خود تماس گرفته و این ایراد را برطرف کنید.