2356

برای رفع عارضه اختلال پس از سانحه از چه روش هایی باید استفاده کنیم و مناسبترین روش های درمانی در این زمینه کدامند با رویکرد مثبت در زندگی و پیشگیری از افکار منفی می توانیم این مشکل را برطرف کنیم

به همین دلیل درباره آن حوادث با اطرافیان صحبت نمی‌کنند، خاطرات ناخوشایند را از ذهن خود پس می‌زنند و از هر چیزی که آنها را یاد آن حوادث می‌اندازد دوری می‌کنند.

تحقیقات روان‌شناختی نشان می‌دهد که یک راه‌حل درمانی موثر برای کاهش علائم اختلال اضطرابی پس از حادثه، مواجهه درمانی (EXPOSURE THERAPY) است. منظور از مواجهه درمانی این است که در طول جلسات درمان به فرد آسیب‌دیده کمک می‌شود تا با ترس‌های ناشی از حادثه ترسناکی که زمانی در زندگی‌اش اتفاق افتاده روبرو شود، آنها را در محیط امن جلسه درمان بازسازی کند و همان احساسات را که در حین آن حادثه تلخ تجربه کرده بود، از نو تجربه کند.

یکی از انواع این روش درمانی، مواجهه درمانی روایتی (NET) است. در این روش از فرد آسیب‌دیده خواسته می‌شود داستان زندگی خود را از ابتدای تولد تا لحظه حال تعریف کند. در این میان حوادث تلخ و شیرین زندگی خود را همچون سنگ و گل‌هایی در نظر بگیرد که در مقطع زمانی خاصی اتفاق افتاده و بر رویدادهای بعدی زندگی‌اش اثر گذاشته‌اند.

سپس در هر جلسه درمان روی یکی از سنگ‌های بزرگ زندگی فرد تمرکز شود، به این ترتیب که تمام احساسات، واکنش‌های بدنی، بوها، تصاویر، صداها و افکاری را که فرد در حین آن حادثه تلخ تجربه کرده، از نو در جلسه درمان از طریق بازگویی همراه با جزئیات آن حادثه برای درمانگرش بازسازی و تجربه می‌شود.

هدف از بازسازی و تجربه، عادی سازی پاسخ‌های هیجانی ترس و درماندگی هنگام یادآوری وقایع تلخ گذشته است؛ آنقدر که پس از درمان، یادآوری آن رویدادها دیگر همچون گذشته دردناک نیست و شخص آسیب‌دیده گستره زندگی خود را به دلیل تاثیرات منفی آن حوادث محدود نمی‌کند.

همچنین، ساخت یک روایت منسجم و معنادار از زندگی فرد آسیب‌دیده به وی در ارزیابی دوباره افکار منفی و تحریف‌های شناختی و هماهنگی هر چه بیشتر افکار و اعتقادات او با زندگی‌اش در زمان حال کمک می‌کند. در طول جلسه درمان، در نتیجه ارزیابی دوباره حوادث زندگی، ممکن است معنای بسیاری از حوادث برای فرد آسیب‌دیده تغییر کند، آنچنان که با رویکرد مثبت‌تری به داستان زندگی خود نگاه کند.US.Pharmacist