670px-Deal-With-Negative-Thoughts-Step-1-Version-3

خلق منفی می تواند موجب عدم درمان به موقع بیماران روحی شود و تاثیرات مخربی روی روح و روان آن ها بگذارد و ورانشناسان باید در پیشگیری از آسیب های مشکلات روحی در آن ها با افکار منفی تاثیرگذار باشند

در تحقیق اخیر، 120 زن و 110 مرد که متوسط سن آنها 55 سال بود شرکت داشتند. شرکت‌کنندگان در مطالعه هر کدام تحت یک مداخله درمانی کوچک قرار گرفته و یک کاتتر از طریق عروق خونی آنها وارد و به یکی از اعضای بدن (مثلا یک شریان مسدود) هدایت شد. پیش از این مداخله، بیماران پرسشنامه‌ای را برای ارزیابی اینکه خلق آنها مثبت، خنثی یا منفی است پر کرده بودند.

عوارض ناخواسته نظیر فشارخون بالا یا پایین، خونریزی پس از جراحی یا کندی ضربان قلبی در 22 درصد از بیماران تحت مطالعه که خلق منفی داشتند اتفاق افتاد؛ اما فقط 12 درصد از بیمارانی که کمتر خلق منفی یا خنثی را تجربه کرده بودند دچار این عوارض شدند.

قرار بود که یافته‌های اخیر در نشست سالانه انجمن رادیولوژی آمریکا در شیکاگو ارائه شود. دکتر نادجا کادوم، استادیار رادیولوژی در دانشکده پزشکی آتلانتا می‌گوید: «من از دیدن نتایج شگفت‌زده شدم. قبل از این مطالعه، اعتقادی به تاثیر وضعیت خلقی بیمار بر نتیجه درمانی نداشتم. لازم نیست که قبل از انجام جراحی بیمار شاد و خندان باشد. فقط غلبه بر افکار منفی بیمار، اثرات مضر این افکار را خنثی می‌کند.»

بسیاری از مداخلات تهاجمی رادیولوژی در شرایطی انجام می‌شوند که بیمار تحت‌تاثیر آرام‌بخش‌های خواب‌آور قرار گرفته، اما هنوز بیدار است و می‌تواند با تیم پزشکی صحبت کند. به اعتقاد لانگ، اتاق انجام مداخله پزشکی مانند یک خیابان دو طرفه است که هم بیمار و هم کادر درمانی مستقیما بر فعالیت یکدیگر تاثیر گذارند. به نظر وی باید تیم درمانی بر اهمیت تاثیر افکار منفی بیمار بر نتیجه کار خود واقف باشند. PRNewswire