رئیس انجمن صرع ایران، از کمبود داروی “پریمیدون” خبر داد و گفت: عدم دسترسی به این دارو، سلامت بیماران مصروع را تهدید می کند.
دکتر غلامرضا زمانی در گفتگو با مهر، تصریح کرد: بیماران مبتلا به صرع، هر چند وقت یکبار با کمبود یک نوع از داروهای خود مواجه می شوند که در حال حاضر، این مشکل را برای تهیه پریمیدون دارند.

وی با اعلام اینکه سه ماه است که بیماران مصروع، با کمبود این نوع داروی مورد استفاده خود مواجه هستند، افزود: پریمیدون، یک داروی تولید داخل است که به صورت قرص و شربت تهیه می شود.

رئیس انجمن صرع ایران از مصرف بالای پریمیدون و ارزان بودن این دارو خبر داد و گفت: در صورتی که این دارو استفاده نشود، بیمار دچار تشنج می شود که این وضعیت، عوارض ناگواری به دنبال دارد.

زمانی در خصوص اینکه طی سه ماه گذشته بیماران چگونه به این دارو دسترسی داشته اند، اظهار داشت: در طول این مدت، از داروهای خارجی و جایگزین استفاده شده است اما نمی توان به آسانی، دارویی را جایگزین ساخت. زیرا، عوارضی دارد که عدم مصرف آن بهتر از استفاده آن است.

وی در ارتباط با علت کمبود این نوع دارو، گفت: این موضوعی است که معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت باید پاسخگوی آن باشد و بگوید یک داروی تولید داخل، چرا سه ماه است کمیاب شده است.