مصرف داروي خودسرانه از نظر مالي و جاني به انسان صدمه مي زند و عوارض جبران ناپذيري دارد.

دكتر واقفي دبير انجمن داروسازان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: واردات دارو اگر بدون تقسيم بندي و بدون در نظر گرفتن توليدات داخل انجام گيرد به صنعت لطمه مي زند و نبايد در كشور داروهاي مشابه با توليدات داخلي وارد شود، ما خواستار واردات داروهايي هستيم كه در كشور توليد نمي شود همچنين خواستار خواستار علم، دانش و شيوه تهيه آنها هستيم تا واردات دارو در كشور كمتر صورت بگيرد و بيش تر از داروهايي كه در خود كشور توليد مي شود در دسترس مردم قرار گيرد.
وي در مورد قيمت دارو افزود: قيمت پايين دارو موجب آسايش بيماران مي شود، نيت انجمن داروسازان اين است كه دارو به صورت رايگان به دست مردم برسد و سازمان هاي بيمه گر هزينه ي دارو را پرداخت كنند تا به حال مردم 30 درصد از هزينه ي كل دارو را پرداخت مي كردند و بقيه به عهده آنان نبود و كميته ي تعيين قيمت دارو در وزارت بهداشت بعد از مرفوله كردن دارو قيمت نهايي را به وزارت بهداشت اطلاع مي دهد و تقريباً حدود 15 تا 20 درصد سود براي خود برمي دارد.
واقفي مصرف داروي خودسرانه را بدترين شيوه درمان دانست و افزود: اين شيوه از نظر مالي و جسماني به انسان صدمه مي زند و از عوارض استامينوفن مسكن پرمصرف به مسموميت كبد اشاره كرد و زخم معده، حساسيت، تورم روده و خون ريزي معده را از عوارض ساير داروهايي كه خودسرانه مصرف مي شوند، دانست.
دبير انجمن داروسازان صادرات دارو را حدود هفت درصد دانست و افزود: در بسياري از كشورها صادرات دارو به 50 درصد هم مي رسد كه با تجديد فرم هاي بسته بندي، تشكيل كردن و كنترل و بالا بردن كيفيت مي توان پا به بازار بين المللي بگذاريم.
داروها و مسكن ها، ويتامين ها، قلبي عروقي، مغر و اعصاب، آنتي بيوتيك ها و پوستي را از داروهاي صادراتي دانست.
وي از تأسيس شش كارخانه ي توليدات گياهان دارويي در كشور خبر داد و نقطه مقابل اين كارخانه ها را عطاري ها دانست كه اين مغازه ها استاندارد نيستند و در مورد داروهاي آن كنترل و نظارت نشده است.
واقفي براي پيشگيري از قاچاق دارو از همكاري بين وزارت بهداشت، نيروي انتظامي، انجمن داروسازان ايران و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اطلاع داد و افزود: بيش از پنج سال است كه قاچاق دارو كاهش چشمگيري داشته است و داروي قاچاق مغز و اعصاب كه تقلبي است را اعتيادآور دانست.