ingrown_nail

ناخن فرو رفته در گوشت-ناخن در زیر پوست اطراف آن رشد می کند . ناخن های روینده شصت ،  دردناک است و به آسانی آلوده می شوند. اغلب بافت اطراف  ناخن  متورم است.  نیاز به پزشک و  جراحی کوچک دارد.  کفش تنگ  یک علت شایع ناخن فرو رفته در گوشت است. شکل انگشتان پا نیز عامل اصلی است

 

 

تعریف:

 ناخن فرو رفته در گوشت پا، وضعیت شایعی است که در آن گوشه ناخن یکطرف یا هردو طرف در گوشت نرم انگشت فرو می رود. در نتیجه درد، قرمزی، تورم و گاهی عفونت اتفاق می افتد. این اتفاق معمولا در شست پا رخ می دهد.

بیشتر اوقات خودتان می توانید این وضعیت را در منزل کنترل کنید.

چرا ناخن در گوشت پا فرو می رود؟

 پوشیدن کفشهای با پنجه باریک که انگشتان پا را تحت فشار قرار دهد

زیاد کوتاه کردن ناخن پا

کوتاه کردن ناخن پا جوری که گوشه هایش گرد باشد

ضربه خوردن به شست پا

ناخن هایی که به صورت غیرعادی خمیده هستند

عوارض:

ناخن فرو رفته در گوشت پا ممکن است باعث عفونت شود وعفونت بستر ناخن می تواند به عفونت استخوان هم تبدیل شود. اگر دیابت داشته باشید عوارض سخت تر خواهد بود. بنابراین اگر دیابت دارید هر صدمه به پا ولو جزئی را جدی بگیرید. در افراد دیابتی هر بریدگی، ضربه، فرورفتن ناخن در گوشت. ممکن است به عفونت شدید حتی قطع عضو منجر شود.

چگونه از ناخن فرو رفته در گوشت، خودمان مراقبت کنیم؟

روزانه دو یا سه بار هربار بیست دقیقه پا را داخل لگن آب گرم بگذارید. این کار تورم و درد را کاهش می دهد.

 پس از هربار استفاده از آب گرم، تکه ای گاز یا خلال دندان را زیر لبه ناخن قرار دهید. آن را هر روز تعویض کنید تا درد و تورم از بین برود. این کار کمک می کند تا ناخن خارج از گوشت رشد کند.

روی محل پماد آنتی بیوتیک بمالید و آن را پانسمان کنید. پانسمان را روزی دو یا سه بار تعویض کنید.

کفش پنجه باز یا صندل بپوشید تا درد برطرف شود.

اگر درد شدید و دائمی بود یا چرک از کناره های ناخن خارج می شد، با پزشک مشورت کنید. ممکن است لازم باشد بخشی از ناخن برداشته شود و آنتی بوتیک خوراکی مصرف کنید.

در مواردی که عفونت رخ داده است، پزشک بخشی از ناخن را با جراحی برخواهد داشت. ابتدا انگشت را بی حس می کند. سپس هم ناخن و هم بافت زیر آن را برمی دارد تا از رشد مجدد ناخن جلوگیری کند. ریشه ناخن سوزانده می شود.

پیشگیری:

 ناخن ها را صاف کوتاه کنید. گوشه های آن را گرد نکنید.

 ناخن ها را خیلی کوتاه نکنید. یکی دو میلیمتر ناخن را بلند بگذارید.

کفش مناسب بپوشید. مراقب باشید که کفش، پنجه پایتان را تحت فشار قرار ندهد و تنگ نباشد.

دکتر آناهیتا چشمه علایی

منبع- جراح ایرانی