6585

دست از غذا کشیدن امری ضروری برای افراد پرخور است این افراد که توانایی کنترل اشتهای خود را ندارند باید از روش هایی مناسب برای کنترل اشتهای خود استفاده کنند پیشنهاداتی در این زمینه برایتان داریم با ما همراه باشید

کم کردن میزان غذای خود و خانوادتان در داشتن وزن مناسب و جلوگیری از پرخوری مؤثر است.

، به پیشنهادات زیر توجه کنید:

•    در خانه از بشقاب و کاسه‌های کوچکتر استفاده کنید.

•    بسته‌های کوچک خوراکی را بخرید.

•    هرگز کودکان را مجبور نکنید تا همه غذای خود را بخورند. در عوض آن‌ها را تشویق کنید تا هر وقت احساس سیری کردند دست از غذا خوردن بکشند.

•    در حجم زیاد آشپزی کنید، میزان مناسبی را مصرف کنید و باقیمانده غذا را در فریزر نگهداری کنید.

•    میزان غذا را قبل از سرو کردن در نظر داشته باشید. هرگز بیشتر از آن مقدار نخورید.