بر اساس تحقيقات اخير، استفاده از قرصهاي پوكي استخوان osteoporosis خطر سرطان سينه را از بين مي برد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از هلث نيوز ،استفاده از قرصهاي پوكي استخوان خطر سرطان سينه را در گروههاي با خطر بالاي ابتلا به اين بيماري از بين مي برد.
بنابراين گزارش محققان استفاده از اين دارو را براي زناني كه درصد بالايي براي ابتلا به اين بيماري دارند، توصيه مي كنند.
همچنين استفاده از اين قرصها بايد با دقت تجويز و استفاده شود تا منافع آن براي اين گروه از زنان محقق شود محققان پس از مطالعات بروي اين گروه از افراد روند رو به كاهش اين بيماري را در زنان با درصد ابتلاي بالا به اين بيماري مشاهده كردند.