796px-Esophageal_candidiasis_(2)_PAS_stain

کاندیدیازیس، عفونت قارچی معمولا به نام  برفک شناخته شده است  که  شامل دهان؛ غشاء مخاطی دهان، مری، دستگاه ادراری، و یا واژن تاثیر می گذارد.. کاندیدیازیس شایع ترین علت التهاب مری، التهاب واژن در زنان، و بثورات پوشک در نوزادان است.

گونه کاندیدا،ارگانیسم های فرصت طلبی هستند که قادرند در پوست،ناخن و مخاط دهان وناحیه تناسلی،ایجاد عفونت های سطحی نمایند.کاندیدا آلبیکینس،می تواند فلور طبیعی دهان،روده و واژن باشد بدون اینکه ایجاد بیماری نماید.

تظاهرات بالینی غفونت کاندیدیایی بر اساس ناحیه مبتلا و حتی در یک ناحیه،متفاوت است.کاندیدیازیس دهانی (کاندیدیازیس غشاء کاذب یا برفک دهان)به صورت یک لایه سفید رنگ شبیه سرشیر،بر روی مخاط دهان ایجاد می شود که با برداشتن این لایه سفید،یک زمینه ملتهب و قرمز،پدیدار می شود.کاندیدیازیس دهانی (کاندیدیازیس می تواند به صورت التهاب گوشه دهان نیز تظاهر نماید که به آن پرلیش نیز می گویند.کاندیدیازیس دهانی اریتماتو،نیز به صورت لکه های قرمز روشن براق حلقوی بر روی زبان ایجاد می گردد که در این نواحی پاپی های زبانی از بین رفته اند.

زبان سیاه مودار نیز که در اثر مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیک ها ایجاد می شود،احتمالا تظاهری از کاندیدیازیس دهانی است.

کاندیدیازیس واژن،بسیار شایع است و 75% زنان را،حداقل برای یکبار در طول زندگی،مبتلا می کند.تظاهرات بیماری به صورت ترشح سفید رنگ و ضخیمی می باشد که به راحتی از بستر خود با تراشیدن،جدا می شود.ولو و ناحیه اطراف آن معمولا ملتهب و به شدت خارش دار می باشد.عفونت اغلب به شریک جنسی بیمار منتقل می شود،بنابراین برای جلوگیری از عود بیماری،باید هر دو نفر را درمان نمود.

بالانیت کاندیدیایی،به صورت اریتم و تندرنس تظاهر می کند و اغلب با ضایعات پاپولوپوستولر همراه است.خارش و سوزش از علائم شایع بیماری می باشند.بیماران دیابتیک و مردانی که ختنه نشده اند،مستعد بیماری می باشند.

راش کهنه بچه شکل شایعی از کاندیدیازیس ناحیه تناسلی می باشد که بیشتر در هفته اول زندگی ایجاد می شود.کاندیدیازیس نواحی چین دار بدن به صورت اریتم و ضایعات اقماری بروز می کند و خارش علامت شایع بیماری است و خاراندن ممکن است باعث گسترش عفونت گردد.کاندیدیازیس بین انگشتانبه صورت لچ افتادگی پوست در بین انگشتان می باشد که بیشتر در فضای بین انگشتان سوم و چهارم ایجاد می شود.

سای راشکال کاندیدیازیس شامل عفونت ناخن،پارونیشی،کاندیدیازیس مزمن پوستی مخاطی و فولیکولیت کاندیدیایی می باشد.

پارونیشی،عفونت چین ناخن می باشد که در افرادی که مرتبا دستشان با آب در تماساس است،ایجاد می شود و معمولا به صورت التهاب چرکی دردناک چین های ناخن تظاهر می نماید و در صورت درگیری صفحه ناخن،چین های عرضی نیز در ناخن ایجاد می گردد.خصوصیت دیگر بیماری،تغییر رنگ قهوه ای لبه های کنری صفحه ناخن می باشد که می تواند به افتراق کاندیدیازیس ناخن از سایر علل اونیکومیکوز،کمک نماید.در بررسی ناخن های دیستروفیک و تغییر رنگ یافته ناشی از قارچها باید قبل از  درمان،پاتوژن  بیماری را مشخص نمود.فولیکولیت کاندیدیایی در ناحیه ریش به صورت پوستول و دلمه های اطراف دهان،تظاهر می کند.این شکل ناشایع کاندیدیازیس پوستی،شبیه کچلی ریش می باشد.

در کاندیدیازیس پوستی مخاطی مزمن به علت نقص در سیستم ایمنی،بیمار مستعد عفونت کاندیدیایی در پوست،ناخن و مخاط می شود.اندوکرینوپاتیها،تیموها و بیماریهای اتوایمیون با CMCهمراه هستند و وجود انها به تعیین زیر گروههای خاص بیماری،کمک می نماید.

سن،فاکتوری مساعدکننده در ایجاد عفونت کاندیدیایی می باشد.نوزادان و افراد مسن،بیشتر مبتلا می شوند.بیماران مبتلا به عفونت HIV،به طور شایع دچار کاندیدیازیس دهان می شوند.کاهش سیستم ایمنی،مثلا در دیابت،بدخیمی ها یا مصرف داروهای شیمی درمانی،خطر ایجاد عفونت کاندیدیایی را افزایش می دهد.سایر عوامل مستعدکننده بیماری عبارتند از:چاقی،پستان های بزرگ پاندولی،هیپرهیدروز،سایر اختلالات اندوکرین مثل سندرم کوشینگ و استفاده طولانی مدت از کورتیکوستروئیدها یا آنتی بیوتیکهای سیستمیک.

علاوه بر  عفونت های پوستی مخاطی،کاندیدا می تواند عفونت های سیستمیک خطرناک نیزایجاد کند از قبیل مننژیت،اندوکاردیت و عفونت های برونکوپولموناری نیز ایجاد کند.به نظر نمی رسد که کاندیدیازیس دهانی،خطر ایجاد عفونت سیستمیک را افزایش دهد.

در صورتیکه علایم و نشانه های کلاسیک بیماری وجود داشته باشد،کاندیدیازیس جلدی مخاطی را می توان به صورت بالینی تشخیص داد.ترکیبی از فرم مخمری و پسودومیسلیومهای قارچ د بررسی میکروسکوپی نمونه  تهیه شده از محل عفونت که به آنKOHاضافه شده است،بسیار پیشنهاد کننده بیماری می باشد.کاندیدا در محیط کشت،بعد از 3روز ایجاد کولونی های عاجی می کند.

روش های درمان کاندیدیازیس:

الف. درمان کاندید یازیس پوستی

ب. درمان کاندیدیازیس دهانی

ج. درمان ولوو واژینیت کاندیدیایی

د. درمان پارونیشی کاندیدایی

هـ. درمان کاندیدیازیس جلدی مخاطی مزمن (CMC)

منبع-http://drmehrabi.com