122

خانم هایی که به سرطان سینه مبتلا می شوند چه نکات مراقبتی را باید رعایت کنند و از چه رو شهایی در این زمینه باید پیروی کنند این افراد در معرض خطر چه عوارض درمانی قرار دارند و مراحل درمانی مختلف برای این افراد کدامند

 زنانی که به سرطان اولیه پستان مبتلا هستند در صورتی که به جای ماستکتومی، از جراحی کم‌وسعت‌تری به اسم لامپکتومی استفاده کنند و بعد از آن رادیوتراپی شوند، ممکن است بیشتر عمر کنند.

 محقق راهبر، سیبین سیسلینگ، از سازمان فراگیر سرطان هلند، گفت: «به نظر من این نتایج به زنان اطلاعات مهمی می‌دهد تا در مورد آن با پزشک‌شان برای تصمیم‌گیری در مورد درمان سرطان اولیه پستان صحبت کنند.»

ماستکتومی به معنای برداشتن کل پستان است، در حالی که لامپکتومی تنها شامل برداشتن تومور با قسمتی از بافت احاطه‌کننده است. برخی مطالعات بیان کرده‌اند که زنان مبتلا به سرطان اولیه پستان بعد از لامپکتومی، شانس بقای پنج‌ساله بیشتری دارند.

مطالعه جدید که شامل 37 هزار زن هلندی بود، دریافت که سود این عمل ممکن است به درازمدت هم بکشد. از نزدیک به 22 هزار بیماری که تحت لامپکتومی و رادیاسیون قرار گرفتند، 77 درصد پس از 10 سال هنوز زنده بودند. در مقایسه، این مقدار در بین زنانی که بدون رادیاسیون تحت ماستکتومی قرار گرفته بودند، 60 درصد بود. ماستکتومی بدون رادیاسیون، درمان رایجی برای سرطان پستان اولیه است.

سیسلینگ خاطر نشان کرد که بین این دو گروه تفاوت‌های کلیدی‌ای وجود داشت.

مطالعه نشان داد، زنانی که لامپکتومی و رادیاسیون را انتخاب کردند، جوان‌تر بودند و احتمال بیشتری داشت تحت هورمون‌تراپی قرار گیرند. اما حتی با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها هم، زنان گروه لامپکتومی 21 درصد بیشتر شانس بقای 10 ساله داشتند.