etiad11

چه کسانی بیشتر به اعتیاد روی می آورند ؟ دلایل اعتیاد افراد چیست ؟ خطر اعتیاد در چه کسانی بیشتر است؟ مطالعات نشان می دهد که اعتیاد ریشه ای ژنتیکی دارد و کسانی که در افراد خانواده و نزدیکان خود فردی را دارند که معتاد است، احتمال روی آوردن آنها به اعتیاد بیشتر از سایر افراد است.

 البته این مطلب دلیل آن نیست که هر شخصی که در بین نزدیکانش اعتیاد به مواد مخدر وجود ندارد، از نظر ژنتیکی مستعد ابتلا به بیماری اعتیاد نیست; زیرا اولا ممکن است نزدیکان شخص از نظر ژنتیک مستعد این مشکل باشند ولی تاکنون این استعداد به ظهور نرسیده و استفاده مواد مخدر را تجربه نکرده باشند; ثانیا اعتیاد به مواد مخدر فقط در زمینه ژنتیکی نیست و تیپ شخصیتی افراد نیز نقش تعیین کننده در این مورد دارد.

افرادی که شخصیت های خود شیفته، پرخاشگر، ضد اجتماعی دارند، مستعد اعتیاد به مواد مخدر هستند; زیرا مصرف مواد مخدر نیازهای روانی ایشان را کاملا برطرف می کند.

از سوی دیگر افرادی با شخصیت های افسرده و اصطلاحا افراد با شخصیت های زودرنج و احساساتی نیز کاملا مستعد اعتیاد به مواد مخدر هستند زیرا در این افراد نیز مصرف مواد مخدر نیازهای درونی و روانی را برطرف می کند.
به طور کلی می توان گفت هر شخصی می تواند مستعد اعتیاد به مواد مخدر باشد. فرد با استفاده از مواد مخدر در مرتبه اول احساس سرخوشی می کند به گونه ای که احساس می کند نیازهای روانی و جسمی او را برطرف نموده است.

بدین ترتیب از نظر روانی معتاد به مواد مخدر می شود و به مرور با استفاده های مکرر از مواد به آنها وابسته می شود. در این مرحله این شخص، بیماری است که به مواد مخدر معتاد شده است.