etiad5

اعتیاد به سیگار از گذشته تا به کنون نسبت به دیگر مواد مخدر رایج تر بوده است. اما دلیل اعتیاد فرد به سیگار چیست ؟ چرا برخی از افراد به سیگار روی می آورند. طی تحقیقات انجام شده مشخص شد که با وجود اینکه روی آوردن به سیگار یک تصمیم شخصی است اما دلایل ارثی نیز بر این تصمیم بی تاثیر نبوده و نیست.

محققان دانشگاه میشیگان اعلام کرده اند که زمینه ارثی در تصمیم افراد برای استفاده مکرر از سیگار پس از نخستین بار بسیار موثر می باشد.
بنابر همین گزارش محققان تعداد ۴۳۵ نفر از سیگاری ها و غیر سیگاری را مورد بررسی قرار دادند.
غیر سیگاری ها نیز حداقل یک بار در طول عمر خود سیگار را امتحان کرده بودند اما در نهایت تعداد سیگارهای آنها در کل زندگی به ۱۰۰ عدد نرسیده بود و تمایلی برای ادامه نداشتند. اما سیگاری ها حداقل روزانه ۵ نخ سیگار کشیده و این کار را حداقل به مدت ۵ سال ادامه داده بودند.
در این تحقیق سیگاریها ادعا کرده بودند که از همان بار اول با کشیدن سیگار ، حالت خوبی پیدا کرده بودند و تمایلی برای ادامه مصرف داشتند و این تمایل در آنها ۸ برابر غیر سیگاریها بود.
از طرفی اعتیاد این گروه به سیگار بسیار قوی تر از گروه اول بود و از کشیدن سیگار لذت می بردند.
کارشناسان معتقدند نوع خاصی از ژن به نام CHRNA۵ مسئول اعتیاد و لذت بردن افراد از دخانیات و سیگار می باشد که در گروه اول وجود ندارد به همین دلیل گروه اول با توجه به امتحان کردن سیگار نیز لذت خاصی از آن نمی برند و به عبارتی معتاد نمی شوند.