56851862ab2de

آیا می دانستید ذهن افرادی که در دوران نوجوانی و جوانی تلویزیون تماشا می کنند در بزرگسالی عملکرد ضعیف تری خواهد داشت و تاثیرات مخرب دیدن تلویزیون روی این افراد در میانسالی خود را نشان خواهد داد؟

تحقیق جدید بیان می‌کند، جوانانی که مدت بسیار زیادی به تماشای تلویزیون می‌پردازند و وقت خود را بیشتر از باشگاه روی کاناپه سپری می‌کنند ممکن است تاوان این کار را با عملکرد کاهش یافته ذهنی در میان‌سالی بپردازند.

 تینا هونگ، محققی از مرکز پزشکی امور سربازان کهنه‌کار در سن‌فرانسیسکو گفت: «ما دریافتیم که فعالیت بدنی کم و تماشای زیاد تلویزیون در جوانی با عملکرد شناختی بدتری در دوره میان‌سالی همراه است.»

هونگ اضافه کرد: «و این یافته تعجب‌آور بود، زیرا مطالعه ما به یک اثر منفی بر عملکرد ذهنی در افرادی که در دهه 50 زندگی خود بودند، اشاره داشت.»

هونگ هشدار داد: «اما این تنها یک مطالعه ابتدایی است. اگرچه به نظر می‌رسد که تماشای تلویزیون و عدم فعالیت با کاهش توانایی ذهنی در ارتباط باشند، مطالعه نمی‌تواند نشان دهد که چنین عواملی راجع به سبک زندگی فی‌الواقع باعث افول ذهنی می‌شوند. به کار بیشتری برای فهمیدن ماهیت این ارتباط نیاز است.»

یافته‌های مطالعه در روز 2 دسامبر در نسخه آنلاین روان‌پزشکی JAMA منتشر شد.

هونگ در پاسخ به این سؤال که آیا عوامل دیگری به جز تماشای تلویزیون، مثل سوء تغذیه یا مطالعه کم، ممکن است بر افول ذهنی تأثیر داشته باشند یا نه، گفت: «ما سعی کردیم تا برخی عوامل همراه مثل تحصیلات، شاخص توده بدنی، سیگار و الکل را هم به حساب بیاوریم. اما ممکن است عوامل دیگری باشد که ما نتوانسته باشیم آنها را مداخله دهیم.»