در حال حاضر، 10 هزار داروساز در کشور وجود دارد که اين رقم نسبت به جمعيت 70 ميليوني کشور نسبتي مناسب است اما توزيع داروسازان در مناطق مختلف کشور توزيع عادلانه‌اي نيست.
دکتر « سيد فرشاد حسيني شيرازي » معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با وضعيت داروسازان در کشورمان گفت: در حال حاضر داروسازان بسيار خوبي در کشور وجود دارند که توسط اساتيد متخصص در دانشگاه‌هاي برجسته کشور آموزش ديده‌اند.

دکتر حسيني شيرازي با اشاره به اين که داروسازان کشورمان هم رديف با داروسازان ساير کشورهاي پيشرفته دنيا هستند، افزود: متاسفانه توزيع داروسازان در مناطق مختلف کشور توزيع مناسبي نيست.

وي خطاب به داروسازان از آنان خواست تا رابطه با مراجعان را به چشم يک رابطه تجاري نگاه نکنند بلکه هدف اصلي آنان کمک‌رساني و خدمت‌رساني به بيماران باشد که در اين زمينه فرهنگ سازي براي گسترش اين باور در مردم نيز الزامي است.

رييس انجمن متخصصان علوم دارويي ايران در خصوص توزيع دارو در کشور گفت: در حال حاضر کشور ما از نظر توزيع سيستم دارويي در سطح کشورهاي برتر جهان قرار دارد و همچنين از لحاظ سيستم مديريتي و سيستم پخش دارو و بهره‌مندي از کارخانه‌هاي مدرن داروسازي در شرايط بسيار مطلوبي قرار داريم.

وي، فاکتورهاي کاذب اجتماعي را عامل کمبود و در دسترس نبودن برخي از داروها در زمان‌هاي خاص عنوان کرد.