658
با کمک چه رفتارهایی می توانیم اخلاق و رفتار همسرمان را تغییر دهیم و بر وی تاثیرگذار باشیم  با چه ترفندهایی و به کمک چه توصیه های روانشناسی این کار شدنی خواهد بود

 همسران زیادی هستند که برای حل مسائل مختلف زندگی یا راه تغییر خود را انتخاب می‌کنند یا تغییر محیط مثل تغییر در اخلاق و رفتار همسر، تغییر محل زندگی‌و… .

اگر به فکر تغییر در ویژگی‌های اخلاقی همسرتان هستید با توصیه‌های ما همراه شوید:

این آرزو منصفانه نیست

مسئله چیست؟ باید با خودتان صادق باشید و بدانید که چرا می‌خواهید همسرتان تغییر کند؟ تغییر کند تا شما همینطور که هستید خوب جلوه کنید و مشکلی پیش نیاید؟! تغییر کند تا اعتبار خانوادگی و اجتماعی خودش بهتر شود؟ تغییر کند تا پیش خدا عزیزتر شود؟ تغییر کند تا شما بتوانید بیشتر فخر خوبی‌هایش را جلوی دیگران بفروشید؟ اگر صورت مسئله و خواست شما یک نیاز برای خود همسرتان نباشد و عرف جامعه و دین، آن‌ را بد نداند، اصلا صورت‌مسئله منصفانه‌ای ندارید که برای خودتان آن ‌را دغدغه کنید.

باید تغییر کنی

دغدغه تغییر همسر اغلب در چند گروه از همسران بسیار دیده می‌شود؛ گروهی از جوانان که بله گفته‌اند اما حتی در همان لحظه به‌خودشان امید داده‌اند که من می‌توانم او را تغییر بدهم و در روزهای زندگی دائم سودای تغییر همسرشان را دارند، درحالی‌که همسر بالغ شما فقط در چند حوزه و در گذر زمان و با صبر و کمک متخصص توان تغییر را می‌تواند پیدا کند. گروه دوم همسرانی که فکرشان صفر و صدی است. توقع افراطی از همسر و اینکه تو باید یک ایده‌آل کامل شوی در این گروه بی‌توجه به ضعف‌های خودشان تکرار می‌شود. گروه سوم افرادی هستند که مشکل اعتماد به نفس دارند. این همسران برای اینکه آنطور باشند که دیگران دیکته می‌کنند و دوست دارند، هر کاری می‌کنند که مورد تأیید دیگران باشند و به همسرشان فشار می‌آورند که تغییر کند.

بدترین رفتارها و زشت‌ترین جمله‌ها

1- تو بدی و من خوب؛ باید تغییر کنی. خودتان را ملاک خوبی‌ها به او معرفی نکنید.
2- مقایسه با دیگران قدرت فکر و تغییر را از او می‌گیرد.
3- توقع تغییر سریع محال است. او یک‌شبه این نشده پس شما هم به او زمان دهید و مهربانانه شریک بهتر شدنش شوید.
4- نگویید که اینطوری دوستت ندارم یا قبولت ندارم.
5- طعنه، کنایه و تمسخر راه بدی برای تغییر و اصلاح همسرتان است پس خودتان را با او غریبه نکنید تا انگیزه بهتر شدن داشته باشد.
6- جلوی جمع اگر تذکری بدهید حتی اصلاح او در خلوت خودتان هم سخت‌تر می‌شود؛ این نکته را فراموش نکنید.

خودش چه می‌گوید

اگر به نقاط ضعف خودتان هم فکر کرده‌اید و برای حل آن تلاش می‌کنید، چیزی را از همسرتان می‌خواهید که خودتان اهل آن هستید، تغییر او را برای بهتر شدن شخصیت خود او درنظر دارید و در عین حال متوجه خوبی‌هایش هم هستید، می‌توانید به اصلاح همسرتان کمک کنید. کلمه تغییر اغلب با نوعی نگاه از بالا به پایین همراه است و سهم اختیار فرد بالغ را نادیده می‌گیرد. پس، از این کلمه در برابر همسرتان استفاده نکنید. بدانید که خودش چه نظری برای مشکلش دارد تا شیوه برخوردتان را پیدا کنید. همسری که خودش واقف به مشکل هست را می‌توانید در گفت‌وگو، شرکت در مشاوره، یادآوری گذاشتن روی موبایلش یا دیوار خانه، دلگرمی دادن به او و…یاری دهید. اما اگر همسرتان می‌گوید من مشکلی ندارم، وارد بحث با او نشوید. در لحظه انجام یک رفتار خطا از آن بگذرید و در نخستین فرصت آرام، به شیوه غیرمستقیم و غیرتهاجمی به او تذکر بدهید و برای رفتارهای خوبش او را تحسین کنید.
همشهری