به گفته پزشكان مصرف آسپرين براي بيماران قلبي بدون تجويز پزشكان بسيار خطرناك است.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري BBC، يافته هاي پزشكان نشان مي دهد مصرف آسپرين براي بيماران هاي قلبي بدون مشورت پزشك بسيار خطرناك است.
بنابراين گزارش، دكتر اليزابت نابل، مدير موسسه ملي قلب و ريه در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است كه آسپرين مي تواند براي زناني كه فشار خون بالا و غير قابل كنترل دارند مفيد باشد ولي به همان اندازه در برخي زناني كه بدون مشورت و تجويز پزشكان آسپرين مصرف كنند مي تواند خطرناك باشد.
بر اساس اين گزارش، اگرچه هنوز در مورد مصرف كم يا زياد آسپرين ابهاماتي وجود دارد ولي اتفاق نظر پزشكان در مورد خطرناك بودن مصرف خودسرانه آسپرين در مورد بيماران قلبي وجود دارد.