not-628802
آیا می دانستید افراد نابغه از دو نوع ژن خاص در بدنشان برخوردارند این افراد نسبت به دیگران نوعی برتری ژنی دارند و نسبت به دیگران از لحاظ ژنتیک متمایز هستند

اخیرا کشف شده است باهوش بودن می‌تواند ژنتیکی باشد و برخی ژن‌ها در واقع تعیین‌کننده میزان هوش افراد هستند. مطالعه‌ای که در مجله علوم اعصاب طبیعی در لندن انجام شد گزارش کشف داد که 2 خوشه ژنی به نام M1 و M2 کشف شده‌اند که این خوشه‌ها می‌توانند با میزان باهوش بودن افراد و میزان توانایی مغزی افراد همچون حافظه، توجه، سرعت پردازش داده‌ها و قدرت استدلال آن‌ها رابطه داشته باشد.
خوشه‌های ژنی M1 و  M2حاوی صدها ژن است که محققان بر این باورند که این ژن‌ها از طریق مرکزهایی در بدن کنترل می‌شوند. محققان امیدوارند با شناسایی این مراکز کنترل بتوانند کنترل این ژن‌ها را به دست بگیرند. نکته جالب این است که این 100 ژن خصوصیات و تنظیمات مشترک زیادی دارند و این بدان معنا است که می‌شود تعدادی از آن‌ها را که مرتبط با هوش هستند تغییر داد.
برای یافتن این ژن‌های هوش محققان 122 نمونه هیپوکامپوس مغز را از بیمارانی که اخیرا به علت بیماری صرع لوب تمپورال تحت عمل جراحی مغز قرار گرفتند جمع‌‌آوری کردند و ژن‌ها را دسته‌بندی کرده و آن‌ها زیر مجموعه خوشه‌های ژنی M1 و  M قرار دادند. سپس نتایج بررسی این ژن‌ها را با ژن‌های افراد سالم که هیچگونه سابقه بیماری عصبی و روانی نداشتند مقایسه کردند. نتایج نشان داد که بسیاری از این ژن‌ها همان ژن‌هایی است که در افراد سالم وجود دارد.
از این طریق آن‌ها توانستند کشف کنند که کدام ژن‌ها بر توانایی‌های شناختی تاثیر می‌گذارد. آن‌ها کشف کردند که هوش از طریق گروه‌هایی از ژن‌ها که با هم مثل تیمی فوتبال کار می‌کنند و هر کدام از آن‌ها در جایگاه خاصی قرار دارند اداره می‌شود. نتایج این تحقیقات نشان داد که برخی از این ژن‌ها با آن ژن‌هایی که منجر به بیماری صرع در دوران کودکی و یا ناتوانی شدید فکری می‌شود مشترک دارد.
در تحقیق محققان ژن‌هایی را کشف کردند که مسئول عملکرد شناختی است و نتایج این تحقیقات باعث شد که روند درمان بسیاری از بیمارانی که از ناتوانی مغزی و فکری رنج می‌برند با پیشرفت روبه‌رو شود.