antibiotics_0
 آنتی بیوتیک ها در چه زمینه هایی استفاده می شوند و چه عوارضی دارند چگونه باید آن ها را مصرف کنیم و برای کاهش این عوارض چه توصیه هایی را باید رعایت کنیم

با اشاره به اینکه باکتری‌های پرو بیوتیک‌ها مبارزان اصلی برای جلوگیری از ورود میکروب‌های بیماری زا، بروز انواع عارضه‌ها و بیماری‌ها و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن هستند اظهار کرد: در بدن ما در برخی از نقاط مانند دهان و در طول روده باکتری‌هایی وجود دارند و عامل تقویت کننده سیستم ایمنی بدن و مبارزان اصلی برای جلوگیری از ورود میکروب‌های بیماری زا و بروز انواع عارضه‌ها و بیماری‌ها هستند. اما معده به دلیل ترشح زیاد اسید به مقدار بسیار بالا فاقد وجود باکتری‌های مقید یا پروبیوتیک‌ها هستند.
وی افزود: به طور معمول در هر گرم بزاق دهان صد هزار باکتری مفید یا پروبیوتیک‌ها و در روده در دو گرم مواد زائد ۱۰۰ میلیارد باکتری مفید وجود دارد.
عمادی تصریح کرد: اگر باکتری‌های پروبیوتیک‌ها در جای خود قرار بگیرند نه تنها بیماری زا نیستند بلکه عاملی برای پیشگیری از ورود میکروب‌های بیماری زا هستند.اما اگر وارد نقاط دیگر بدن شوند و در جای اصلی خود قرار نگیرند خود نیز جزو گروه بیماری زا محسوب می‌شود.
این متخصص عفونی تاکید کرد: باکتری پروبیوتیک‌ها محیطی موازی ایجاد می‌کنند و باعث ترشح اسید‌های چرب و آزاد شدن هوا یا گاز می‌شوند تا باکتری‌هایی که وارد بدن می‌شوند نتوانند زمینه بروز بیماری‌ها را مهیا سازند.تا زمانی که فلور نرمال به طور طبیعی در بدن وجود داشته باشد و در حقیقت به دلیل وجود باکتری‌های پروبیوتیک‌ها فرد دچار عفونت نخواهد شد. اما اگر باکتری‌ها نباشند فرد دچار عفونت‌های مختلف می‌شود.
وی افزود: برخی از باکتری‌ها آنقدر مفید هستند که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند.باکتری‌های پروبیوتیک‌ها بیشتر در ماست‌های پروبیوتیکی وجود دارد و به دلیل وجود باکتری‌های موازی مخمر قند شیر را تخلیه و باعث آزاد شدن گاز می‌شوند.هرچه ماندگاری ماست و دوغ بیشتر باشد اثر ضد میکروبی و تقویت کنندگی سیستم ایمنی بدن نیز بیشتر می‌شود.