محققان مي گويند واكسيناسيون سرخجه در كودكي مي تواند مانع ايجاد بيماري چشمي خطرناك FHI در بزرگسالي شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه اينترنتي ساينس ديلي  محققان دانشگاه ايلي نويز در شيكاگو طي تحقيقاتي دريافتند كسانيكه در كودكي نسبت به بيماري سرخجه واكسينه شده اند در بزرگسالي به بيماري خطرناك FHI  مبتلا  نمي شوند.
بيماري چشمي FHI نوعي بيماري التهابي خطرناكي است كه مي تواند باعث ايجاد آب سياه  آب مرواريد و كوري در فرد مبتلا شود علت اين بيماري ناشناخته است و درمان خاصي براي آن وجود ندارد.
محققان طي بررسي هايي متوجه وجود آنتي بادي ضد سرخجه در چشم افراد مبتلا به بيماري FHI شدند و اين حدس را مطرح كردند كه عامل سرخجه در ايجاد بيماري فوق نقش دارد.
محققان اگر چه هنوز علت دقيق اين بيماري را نمي دانند و درماني نيز براي آن پيش بيني نكرده اند اما اميد دارند با قرار گرفتن برنامه واكسيناسيون سرخجه در برنامه بهداشتي جوامع جلوي بروز اين بيماري گرفته شود.