568e7d96a808a

درست است که رژیم های غذایی با کالری کم می توانند زودتر جواب بدهند و وزن ما را کاهش دهند، اما برخی برنامه های غذایی نیز وجود دارند که می توانند متناسب با سلیقه و علاقیات شما همزمان وزنتان را نیز کاهش دهند

رژیم‌های کم‌چربی اغلب به عنوان روش برتر کاهش وزن معرفی می‌شوند اما بازبینی جدیدی نشان می‌دهد که از نظر تأثیر بر رژیم‌های دیگر برتری‌ای ندارند.

دیردره توبیاس، رهبر مطالعه و اپیدمیولوژیست دانشکده پزشکی هاروارد گفت: «ما دریافتیم که رژیم‌های کم‌چربی در رابطه با کاهش وزن درازمدت اثربخش‌تر از رژیم‌های پرچرب‌تر نیستند. کلید موفقیت بیشتر به نظر می‌رسد که به چسبیدن به پشتکار ربط داشته باشد تا یک برنامه خاص کاهش وزن. اینکه در درازمدت بتوان به یک رژیم وفادار ماند، احتمالاً پیشگوی آن خواهد بود که آن رژیم در جهت کاهش وزن موفق است یا نه.»

آنالیز جدید در روز 30 اکتبر به صورت آنلاین در ژورنال دیابت و اندوکرینولوژی لنست منتشر شد.

به گفته توبیاس، پیامی که باید به خانه برد این است که نباید با بی‌خیالی به مصرف غذاهای چرب پرداخت، اما رژیمی به عنوان بهترین رژیم وجود ندارد و توصیه کرد که هرکس قصد کاهش وزن دارد باید رژیمی پیدا کند که با سلایق و نیازهای فرهنگی‌اش متناسب باشد.

کانی دیکمن، از دانشگاه واشنگتن گفت: «نتیجه این مطالعه درباره ترکیب رژیم و کاهش وزن به نظر می‌رسد که از نتایج مشاهده شده در دیگر مطالعات پشتیبانی می‌کند. نتیجه این مطالعه و دیگر مطالعات نشان می‌دهد که کاهش وزن در نتیجه محدود کردن یک منبع کالری در برابر دیگری نیست و به نوعی از کنترل کالری که برای شخص متناسب است، ربط دارد.»