moch

هنگامی که عصب مدیان در کف و مچ دست تحت فشار قرار گیرد باعث ایجاد درد، بی حسی و گزگز انگشتان دست می شود. این مشکل، سندرم تونل کارپال نام دارد. سندروم تونل کارپ که عبارت است از درد، تورم، گزگز و  بی حسی انگشتان دست،  بر اثر فشار تاندونها بر روی عصب  مدیان در ساعد ایجاد می شود.

این بیماری همان گزگز و درد و بی حسی مچ دست و انگشتان است که

 امروزه بیشتر در زنان شایع است.از نگاه طب سنتی این بیماری ناشی

 از سودای رسوب کرده در انتهای دست است.این افراد کاندید عمل

جراحی اند که با انجام کارهای زیر خوب می شوند.

مراحل درمان :

الف) سرکه انگبین شبی یک لیوان به همراه یک قاشق مرباخوری اسفند

طرز تهیه سرکه انگبین: دو لیوان عسل +دو لیوان عرق تعنا +یک لیوان

سرکه انگورطبیعی .از این شربت ۳/۱ لیوان ریخته ۳/۲ دیگر را آب ریخته

 میل شود.(۸۰ شب)

*توجه: بعد از ۴۰ شب اسفند را دیگر ادامه ندهید.

ب) شونیسل(۴ واحد روغن سیاه دانه + ۲ واحد عسل + ۱ واحد سرکه

 انگور طبیعی ) از این ترکیب روزی ۲ قاشق غذاخوری میل شود.(۸۰ روز)

* توجه : به جای روغن سیاه دانه میتوانید از روغن زیتون بودار تصفیه

نشده نیز استفاده کنید.

ج) بعد از ۴۰ روز حجامت عام

د) حجامت اخدعین(سر شانه ها) دو هفته بعد

ه) حجامت ساعد دو هفته بعد

و) اگر خوب نشد زالو درمانی روی مچ دست